Επιδοτούμενη Κατάρτιση

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΟΜΗΡΟΣ με συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία 8 δεκαετιών στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, προσφέρει τη δυνατότητα επιδοτούμενης κατάρτισης για ανέργους και εργαζομένους της χώρας.

Κάθε μέθοδος διδασκαλίας (δια ζώσης, σύγχρονη τηλεκατάρτιση, ασύγχρονη τηλεκατάρτιση) προσφέρεται με τη σφραγίδα των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και του άρτιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και εργαζόμενων στον Τομέα του Τουρισμού, αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα. Οι ωφελούμενοι θα αριθμούν έως 18.000 και θα μπορούν να λάβουν επίδομα, με τη λήξη της κατάρτισης 1250 ευρώ.

Το πρόγραμμα υλοποείται εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, ενώ οι εξετάσεις πιστοποίησης θα δοθούν εξ αποστάσεως.

Voucher Ανέργων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέο πρόγραμμα για 5000 άνεργους, αναμένεται από τη ΔΥΠΑ το προσεχές διάστημα, στο οποίο οι ωφελούμενοι θα πιστοποιηθούν από το ΚΕΜΕΑ και τον ΕΟΠΠΕΠ, αποκτώντας Κρατική Άδεια Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (επιπέδου 1Security). 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των ωφελουμένων.

Voucher Ανέργων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες.

Voucher Ανέργων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ