Επιδοτούμενη Κατάρτιση

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΟΜΗΡΟΣ με συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία 8 δεκαετιών στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, προσφέρει τη δυνατότητα επιδοτούμενης κατάρτισης για ανέργους και εργαζομένους της χώρας.

Κάθε μέθοδος διδασκαλίας (δια ζώσης, σύγχρονη τηλεκατάρτιση, ασύγχρονη τηλεκατάρτιση) προσφέρεται με τη σφραγίδα των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και του άρτιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σε συνέχεια του πολύ επιτυχημένου Α’ Κύκλου, κατά τον οποίο καταρτίστηκαν 150.000 ιδιωτικοί υπάλληλοι, από όλη την Ελλάδα, αναμένεται το προσεχές διάστημα ο Β’ κύκλος του προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης, σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. 

Voucher ΑνέργωνΔΥΠΑ-DYPA

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και εργαζόμενων στον Τομέα του Τουρισμού, αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα. Οι ωφελούμενοι θα αριθμούν έως 20.000 και θα μπορούν να λάβουν επίδομα, με τη λήξη της κατάρτισης 1250 ευρώ.

Το πρόγραμμα υλοποείται εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, ενώ οι εξετάσεις πιστοποίησης θα δοθούν εξ αποστάσεως.

Voucher Ανέργων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέο πρόγραμμα για 5000 άνεργους, αναμένεται από τη ΔΥΠΑ το προσεχές διάστημα, στο οποίο οι ωφελούμενοι θα πιστοποιηθούν από το ΚΕΜΕΑ και τον ΕΟΠΠΕΠ, αποκτώντας Κρατική Άδεια Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (επιπέδου 1Security). 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των ωφελουμένων.

Voucher Ανέργων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ