Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης-2 ΟΜΗΡΟΣ συμμετέχουν σε προγράμματα επιδοτούμενης εκπαίδευσης με αντικείμενο την τηλεκατάρτιση ή δια ζώσης κατάρτιση επιστημόνων διαφόρων κλάδων, ελευθέρων επαγγελματιών και ανέργων.

Τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΚΔΒΜ-2 ΟΜΗΡΟΣ προσφέρονται με τις μεθόδους της σύγχρονης ή/και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και είναι σχεδιασμένα με προδιαγραφές υψηλού επιπέδου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής, υποστήριξης, κατάρτισης, πιστοποίησης και προώθησης στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ