Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες.

Voucher ΑνέργωνΔΥΠΑ-DYPA

Αναμένεται εντός του 2024 να δοθεί η δυνατότητα σε χιλιάδες ανέργους να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητές τους μέσω θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας έως 200 ωρών, με πιστοποίηση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο ACTA, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (Voucher) και θα περιλαμβάνει την ακόλουθη δέσμη παρεμβάσεων:

 • Κατάρτιση διάρκειας έως 200 ωρών σε ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Μέθοδος Υλοποίησης:

 • Τα προγράμματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη)

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβετε με την παρακολούθηση του προγράμματος ανέρχεται στα: 1.000€ (5€/ώρα κατάρτισης).

Ιστότοπος πληροφόρησης: https://www.voucher.gov.gr

Τα ενδεικτικά προγράμματα κατάρτισης περιλαμβάνουν τις κάτωθι ειδικότητες με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες:

 • Digital Marketing
 • Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
 • Social Media Marketing
 • Προχωρημένες (Advanced) Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ
 • Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία και Ασφάλεια
 • Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων

Ωφελούμενοι: 

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. (Η κάρτα ανεργίας ΔΕΝ διακόπτεται κατά την παρακολούθηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.)
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα της ΔΥΠΑ τα τελευταία 2 χρόνια (αναμένεται και επίσημα η πρόσκληση).

Η επιλογή των ωφελούμενων στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.