Ναυτιλιακά

Ο Τομέας Ναυτιλιακών προσφέρει ειδικότητες σχετικές με τη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την εκτέλεση εμπορικών ναυτιλιακών εργασιών.

Η έδρα του τομέα είναι στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ Πειραιά, αλλά το πρόγραμμα προσφέρεται και στις εγκαταστάσεις της σχολής σε Αθήνα και Λάρισα.

Τα πλεονεκτήματα των σπουδών Ναυτιλιακών περιλαμβάνουν:

  • Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ δικτυώνει τους σπουδαστές του τομέα με την Αγορά Εργασίας και τον κόσμο των Ναυτιλιακών Εταιρειών μέσα από Ημέρες Καριέρας και συνεργασίες με μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες!
  • Διοργανώνονται εξειδικευμένα σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εργασίες πάνω σε πραγματικά case studies και on-the-job training.
  • Δυναμική παρουσία στο κέντρο του Πειραιά σε ένα εντυπωσιακό κτήριο στην Πλατεία Κοραή.
  • Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Δήμο Πειραιά και συνεισφορά σε τοπικές εκδηλώσεις όπως οι Ημέρες Θάλασσας.
  • Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων του μεταξύ των ΙΕΚ στην Ελλάδα (έρευνα ALCO, Ιούλιος 2020).
  • Δυναμικό portal career.omiros.gr για τη δικτύωση των σπουδαστών με την αγορά.

Οι σπουδές στα Ναυτιλιακά είναι σχεδιασμένες με βάση τις απαιτήσεις του δυναμικότερου κλάδου της ελληνικής οικονομίας και με στόχο τη δημιουργία νέων στελεχών με γνώσεις και ικανότητες που θα επιτρέψουν την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ πρωτοπορεί καθώς είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που προσφέρει σπουδές για ναυλομεσίτες (brokers) σε επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ