Ναυτιλιακά

Ο Τομέας Ναυτιλιακών προσφέρει ειδικότητες σχετικές με τη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την εκτέλεση εμπορικών ναυτιλιακών εργασιών.

Η έδρα του τομέα είναι στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ Πειραιά, αλλά το πρόγραμμα προσφέρεται και στις εγκαταστάσεις της σχολής σε Αθήνα και Λάρισα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ επενδύει στη δημιουργία επαγγελματιών με ένα σύγχρονο και πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών στην ειδικότητα Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι σπουδές στα Ναυτιλιακά είναι σχεδιασμένες με βάση τις απαιτήσεις του δυναμικότερου κλάδου της ελληνικής οικονομίας και με στόχο τη δημιουργία νέων στελεχών με γνώσεις και ικανότητες που θα επιτρέψουν την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ πρωτοπορεί καθώς είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που προσφέρει σπουδές για ναυλομεσίτες (brokers) σε επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ