Ναυτιλιακά

Ο Τομέας Ναυτιλιακών προσφέρει ειδικότητες σχετικές με τη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την εκτέλεση εμπορικών ναυτιλιακών εργασιών.

Η Σχολή Ναυτιλιακών σπουδών βρίσκεται στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι σπουδές στα Ναυτιλιακά είναι σχεδιασμένες με βάση τις απαιτήσεις του δυναμικότερου κλάδου της ελληνικής οικονομίας και με στόχο τη δημιουργία νέων στελεχών με γνώσεις και ικανότητες που θα επιτρέψουν την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ