Ναυτιλιακά

Ο Τομέας Ναυτιλιακών προσφέρει ειδικότητες σχετικές με τη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την εκτέλεση εμπορικών ναυτιλιακών εργασιών.

Η Σχολή Ναυτιλιακών σπουδών είναι στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ Πειραιά, αλλά το πρόγραμμα προσφέρεται και στις σχολές σε Αθήνα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ επενδύει στη δημιουργία επαγγελματιών με ένα σύγχρονο και πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών στην ειδικότητα Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής (Δίπλωμα Skipper).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι σπουδές στα Ναυτιλιακά είναι σχεδιασμένες με βάση τις απαιτήσεις του δυναμικότερου κλάδου της ελληνικής οικονομίας και με στόχο τη δημιουργία νέων στελεχών με γνώσεις και ικανότητες που θα επιτρέψουν την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ