Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και εργαζόμενων στον Τομέα του Τουρισμού, αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα. Οι ωφελούμενοι θα αριθμούν έως 20.000 και θα μπορούν να λάβουν επίδομα, με τη λήξη της κατάρτισης 1250 ευρώ.

Το πρόγραμμα υλοποείται εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, ενώ οι εξετάσεις πιστοποίησης θα δοθούν εξ αποστάσεως.

Voucher Ανέργων

 • Να είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Να είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 • Να διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Η διάρκειά τους θα είναι 250 ώρες, με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση. Ο ωφελούμενος έχει τις εξής δυνατότητες επιλογής:

 • Υπηρεσίες Υποδοχής & Ψηφιακές Δεξιότητες
 • Επισιτισμός και Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων
 • Μαγειρική & Ζαχαροπλαστική Τέχνη
 • Υπηρεσίες Οροφοκομίας & Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής
 • Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας / Θαλασσοθεραπείας – spa
 • Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων

Σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο καθηγητών και μεγάλη παράδοση στον τουρισμό.

Δικτύωση με την τουριστική και ξενοδοχειακή αγορά εργασίας.

Δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε εξειδικευμένα πιστοποιημένα προγράμματα στον τομέα του Τουρισμού.

Η υποβολή των «Αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων» στο έργο για ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. 

Επίσημος ιστότοπος πληροφόρησης: https://www.voucher.gov.gr/