Η Βιομηχανία των Φαρμάκων και Καλλυντικών αναδεικνύεται σε μια από τις πλέον κερδοφόρες αγορές με εξαιρετικές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Η ειδικότητα Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων προετοιμάζει επαγγελματίες με ολοκληρωμένες θεωρητικές γνώσεις και ικανότητα να εκτελέσουν πρακτικές εφαρμογές στην εργαστηριακή και βιομηχανική παραγωγική διαδικασία προϊόντων.

Οι σπουδαστές καταρτίζονται πάνω στη σύνθεση και τη δράση των φαρμάκων και των καλλυντικών και στη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε πρώτες ύλες και προϊόντα.

Ο απόφοιτος του προγράμματος αναπτύσσει επαγγελματικά προσόντα όπως:

 • Χειρίζεται εξοπλισμό χημικού εργαστηρίου σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την παραγωγή και αξιολόγηση φαρμάκων και καλλυντικών.
 • Αποθηκεύει καταλλήλως φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα.
 • Τακτοποιεί και ταξινομεί χημικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα.
 • Διενεργεί απογραφή αποθήκης.
 • Συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης (φαρμακείο).
 • Αναπτύσσει διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Εφαρμόζει πρακτικές marketing φαρμάκων και καλλυντικών.

 • Σύγχρονα εργαστήρια και εξοπλισμός.
 • Συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου στην Ελλάδα για την άμεση απορρόφηση των αποφοίτων.
 • Εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Εξειδικευμένα σεμινάρια.
 • Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας.
 • Ημερίδες και συνέδρια.
 • Προετοιμασία για εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ.

 • Γενική Χημεία.
 • Αναλυτική Χημεία Ι.
 • Φυσικές και Χημικές Διεργασίες.
 • Ασφάλεια και Υγιεινή στην εργασία.
 • Στατιστική.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.
 • Οργανική Χημεία.
 • Βιοχημεία.
 • Αναλυτική Χημεία ΙΙ.
 • Χημική Τεχνολογία.
 • Μικροβιολογία.
 • Εργαστήριο Φαρμακευτικής Αγωγής.
 • Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων.
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι.
 • Κοσμετολογία Ι.
 • Φαρμακολογία- Τοξικολογία.
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ.
 • Κοσμετολογία ΙΙ.
 • Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων.
 • Έλεγχος και αξιολόγηση καλλυντικών.
 • Marketing Φαρμάκων και Καλλυντικών.
 • Πρακτική Άσκηση σε Φαρμακείο.

Το πρόγραμμα προσφέρεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΙΕΚ σε Αθήνα, Πειραιά, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.

 • Σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες καλλυντικών.
 • Σε εργαστήρια καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Σε χημικά εργαστήρια.
 • Σε φαρμακεία εκτέλεσης συνταγολογίου.
 • Σε Νοσοκομεία, Νοσηλευτικά Ιδρύματα – Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).
 • Σε εταιρείες εμπορίας καλλυντικών και παραφαρμακευτικών υλικών.
 • Σε Ιδιωτικές Κλινικές.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ σε συναφείς ειδικότητες του τομέα της Υγείας ή της Ομορφιάς.