Κέντρο Δια Βίου Μάθησης - 2 ΟΜΗΡΟΣ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης-2 του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ προσφέρει πιστοποιημένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης σε μια σειρά τομείς.

Αποστολή του είναι η διαρκής επιμόρφωση ενηλίκων ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής κατάστασης.

Το ΚΔΒΜ-2 ΟΜΗΡΟΣ ανήκει στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΟΜΗΡΟΣ,  έναν δυναμικό εκπαιδευτικό φορέα με παράδοση από το 1946 που εξελίσσεται και προσαρμόζεται με επιτυχία στην επικρατούσα κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα, τις νέες τεχνολογικές συνθήκες και τη σύγχρονη έρευνα.

Τα πιστοποιημένα και ταχύρρυθμα σεμινάρια είναι προσαρμοσμένα στη ζήτηση από την αγορά εργασίας.

Το ΚΔΒΜ-2 ΟΜΗΡΟΣ διαθέτει πολυετή εμπειρία στην επαγγελματική κατάρτιση και έχει εφοδιάσει την αγορά με εκατοντάδες εξειδικευμένους επαγγελματίες και απευθύνεται σε:

 • Αποφοίτους ΙΕΚ (Δημοσίων και Ιδιωτικών).
 • Αποφοίτους ΕΠΑΛ.
 • Φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ και Ιδιωτικών Κολεγίων.
 • Νέους Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.
 • Ανθρώπους που χρειάζονται αναγνωρισμένο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά δεν διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου.
 • Ανέργους που επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους και να διεκδικήσουν με αξιώσεις μια θέση στην αγορά εργασίας.
 • Επαγγελματίες με επαρκή επαγγελματική εμπειρία που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο δίπλωμα και επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποίηση που συνεπάγεται επαγγελματικά δικαιώματα.
 • Εργαζόμενους και στελέχη που αναζητούν ευκαιρίες περαιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης και εξέλιξης.
 • Ανθρώπους κάθε ηλικίας που επιθυμούν να καθίσουν ξανά στο «θρανίο», να εκπληρώσουν τις επιθυμίες τους, να επιμορφωθούν και να δημιουργήσουν νέες επαγγελματικές προοπτικές.

 

Το ΚΔΒΜ-2 είναι εκπαιδευτικός φορέας αναγνωρισμένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) που προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα:

 • Εξασφαλίζει συνεργασίες με κορυφαίους φορείς πιστοποίησης, όπως Pearson Edexcel, ACTA-Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και CERTA.
 • Διαθέτει άρτια καταρτισμένο επιστημονικό και ακαδημαϊκό δυναμικό που αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες καταξιωμένους στον επαγγελματικό στίβο.
 • Προσφέρει ευέλικτα προγράμματα σπουδών (full-time ή part-time) με φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας ή με εξ αποστάσεως φοίτηση (e-learning).
 • Προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των σύγχρονων εργαζομένων και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας και θέτει ως βασικό στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση.
 • Είναι ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον ίσων ευκαιριών και διαρκούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ανοιχτό σε ανθρώπους κάθε ηλικίας.