Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ομίλου ΟΜΗΡΟΣ είναι εκπαιδευτικός φορέας αναγνωρισμένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και προσφέρει μια σειρά από σεμινάρια με πιστοποίηση και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης, προσαρμοσμένα στη ζήτηση της αγοράς εργασίας.

Απευθύνεται σε ενηλίκες ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής κατάστασης:

 • Αποφοίτους ΙΕΚ (Δημοσίων και Ιδιωτικών).
 • Αποφοίτους ΕΠΑΛ – Επαγγελματικής σχολής.
 • Φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ και Ιδιωτικών Κολεγίων.
 • Νέους Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.
 • Ανθρώπους που χρειάζονται αναγνωρισμένο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά δεν διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου.
 • Ανέργους που επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους και να διεκδικήσουν με αξιώσεις μια θέση στην αγορά εργασίας.
 • Επαγγελματίες με επαρκή επαγγελματική εμπειρία που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο δίπλωμα και επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποίηση που συνεπάγεται επαγγελματικά δικαιώματα.
 • Εργαζόμενους και στελέχη που αναζητούν ευκαιρίες περαιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης και εξέλιξης.
 • Ανθρώπους κάθε ηλικίας που επιθυμούν να καθίσουν ξανά στο «θρανίο», να εκπληρώσουν τις επιθυμίες τους, να επιμορφωθούν και να δημιουργήσουν νέες επαγγελματικές προοπτικές.

 

 

 • Συνεργασίες με κορυφαίους φορείς πιστοποίησης, όπως Pearson Edexcel, ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
 • ‘Αρτια καταρτισμένο επιστημονικό και ακαδημαϊκό δυναμικό που αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες καταξιωμένους στον επαγγελματικό στίβο.
 • Ευέλικτα προγράμματα σπουδών (full-time ή part-time) με φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας ή με εξ αποστάσεως φοίτηση (e-learning).
 • Προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των σύγχρονων εργαζομένων και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας και θέτει ως βασικό στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση.
 • Εκπαιδευτικό περιβάλλον ίσων ευκαιριών και διαρκούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ανοιχτό σε ανθρώπους κάθε ηλικίας.