Το λογιστήριο αποτελεί την «καρδιά» μιας σύγχρονης επιχείρησης και έναν τομέα με υψηλά ποσοστά απορρόφησης εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Οι σπουδές Μηχανογραφημένης Λογιστικής προετοιμάζουν ικανά στελέχη με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Στη σχολή μας σπουδάζουν οι μελλοντικοί λογιστές και φοροτεχνικοί που έχουν την ικανότητα να εφαρμόζουν το Ε.Γ.Λ.Σ. (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS και IFRS) για να συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις (reporting).

Επίσης, χειρίζονται αποτελεσματικά λογιστικά προγράμματα λογισμικού (πχ SAP), καταχωρούν και διαχειρίζονται οικονομικά έγγραφα και παραστατικά και ελέγχουν τα βιβλία μιας επιχείρησης (Ημερολόγια, Καθολικά, Ισοζύγια).

Γνωρίζουν εις βάθος φορολογικά θέματα (ΦΠΑ, Φορολογία Επιχειρήσεων και Φυσικών Προσώπων) και θέματα εργατικής νομοθεσίας.

Οι σπουδές Λογιστικής οδηγούν στο επάγγελμα του Λογιστή- Φοροτεχνικού που έχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

 • Ρεκόρ επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων μας: 9/10 εργάζονται στην ειδικότητα που έχουν σπουδάσει.
 • Ημέρες Καριέρας, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις, εργασίες πάνω σε πραγματικα case studies και on-the-job training.
 • Διδακτικό προσωπικό από ανθρώπους της Αγοράς.
 • Χρησιμοποιούνται σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (υπολογιστές, προτζέκτορες κλπ) και πρωτοποριακές μέθοδοι (ομαδικές εργασίες, role playing, case studies κλπ).
 • Βρίσκεσαι σε ένα δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον που σου παρέχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσεις τις σπουδές σου από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.
 • Μπορείς να μάθεις αγγλικά και άλλες ξένες γλώσσες δωρεάν!

 • Γενική Λογιστική.
 • Δίκαιο.
 • Οικονομικά Μαθηματικά.
 • Στατιστική.
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Τεχνική Συναλλαγών.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων.
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική.
 • Λογιστική Κόστους.
 • Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές.
 • Επεξεργασία Κειμένου (Η/Υ).
 • Λογιστικές Εφαρμογές.
 • Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και Μισθοδοσία (Η/Υ).
 • Φορολογία Κεφαλαίου- Κίνητρα Επενδύσεων.
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση.
 • Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets – Η/Υ).
 • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες.
 • Φορολογική Πρακτική.
 • Λογιστική Εταιρειών.

Δείτε τις εγκαταστάσεις της σχολής Λογιστικής σε Αθήνα, Πειραιά, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.

Επαγγελματικά δικαιώματα:

 • Μετά από 5 έτη προϋπηρεσία ως βοηθός λογιστή να αποκτήσει άδεια Β’ τάξης λογιστή και βέβαια να  αποκτήσει δικό του/ της λογιστικό γραφείο N 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013).
 • Αυτό αφορά την τήρηση βιβλίων β’ κατηγορίας ΚΒΣ (απλογραφικά) και γ’ κατηγορίας ΚΒΣ (διπλογραφικά) με όριο ακαθαρίστων εσόδων 2.100.000  € δηλαδή του  85 %  των ελληνικών επιχειρήσεων​.

Μπορείς να εργαστείς σε:

 • Στέλεχος τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (τράπεζες) και σε οποιουδήποτε είδους επιχείρηση.
 • Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί ύστερα από 5 έτη προϋπηρεσία να ανοίξει το δικό του / της γραφείο.
 • Σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών Δήμων, ΟΤΑ και Υπουργείων.
 • Σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών ΔΕΚΟ. 
 • Σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς φορείς.
 • Σε λογιστήρια & οικονομικά τμήματα εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
 •  Σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.