Ο Τεχνικός Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας  που χειρίζεται αποτελεσματικά τις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, αναπτύσσει εφαρμογές, γράφει κώδικα και αναλαμβάνει το έργο  του σχεδιασμού, της δημιουργίας και της παραμετροποίησης προγραμμάτων λογισμικού (software).

Ο Προγραμματιστής Υπολογιστών είναι ο επαγγελματίας που εγκαθιστά, υποστηρίζει και ελέγχει τη σωστή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, ενώ ακόμα φροντίζει για την ασφάλειά τους από κυβερνοεπιθέσεις.

Ο Προγραμματιστής Υπολογιστών οφείλει να γνωρίζει ενδελεχώς το εξειδικευμένο software που χρησιμοποιεί μια εταιρεία και να το προσαρμόζει στις εκάστοτε ανάγκες της. Επίσης, σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων και άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Ο σπουδαστής της ειδικότητας «Τεχνικός Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» βρίσκεται σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα τον εξελίξει σε σύγχρονο επαγγελματία με γνώσεις και δεξιότητες που θα τον καταστήσουν ικανό να σταδιοδρομήσει και να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις ενός δυναμικού τομέα με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

 • Η Σχολή Πληροφορικής είναι μέλος του Oracle Academy.
 • Μεγάλη παράδοση: το 1982 ο Όμηρος λειτούργησε ως Οργανισμός Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας με ειδίκευση στις σπουδές Πληροφορικής.
 • Το μοναδικό ΙΕΚ της Ελλάδας που διαθέτει δημιουργικό διαδραστικό εργαστήριο – Makers’ Lab στο οποίο πραγματοποιούνται εξειδικευμένα τεχνικά σεμινάρια.
 • Σύγχρονα εργαστήρια H/Y και 3d Printers!
 • Δωρεάν Πρακτική άσκηση 960 ωρών στις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
 • Ημέρες Καριέρας για την απορρόφηση των σπουδαστών μας.
 • Το γραφείο σταδιοδρομίας που συνδέει τους σπουδαστές με τις εταιρείες τεχνολογίας.
 • Πραγματικά projects και case studies.
 • Ευέλικτο επάγγελμα με μεγάλη απορρόφηση από την αγορά εργασίας που δίνει τη δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως.

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική.
 • Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων I
 • Γλώσσα Προγραμματισμού I (C)
 • Επικοινωνίες Δεδομένων.
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.
 • Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet.
 • Βάσεις Δεδομένων I
 • Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (C++)
 • Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας (Photoshop)
 • Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογή
 • Βάσεις Δεδομένων II
 • Γλώσσα Προγραμματισμού III( Visual Basic)
 • Γλώσσα Προγραμματισμού IV(Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός JAVA).
 • Ασφάλεια Συστημάτων.
 • Βάσεις Δεδομένων III
 • Γλώσσα Προγραμματισμού V(Client Server με εργαλεία IDE στη διαχείριση RDBMS).
 • Γλώσσα Προγραμματισμού VI (C#).

Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ διαθέτει στους σπουδαστές του υπερσύγχρονα κτήρια στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη.

Οι σπουδαστές της Σχολής Πληροφορικής χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών όπου τους παρέχονται όλα τα απαραίτητα μέσα και τεχνολογίες αιχμής ώστε να καταρτιστούν σε υψηλό επίπεδο.

Ο απόφοιτος της Σχολής Προγραμματισμού Υπολογιστών μπορεί να εργαστεί σε:

 • Εταιρείες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Πληροφορικής.
 • Εταιρείες Εταιρίες Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.
 • Startups ή Incubators που αναπτύσσουν καινοτόμα προγράμματα και εφαρμογές (apps).
 • Τράπεζες, Φοροτεχνικά Γραφεία και άλλες επιχειρήσεις που βασίζουν τη λειτουργία τους σε εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού.
 • Εταιρείες Σχεδιασμού Εφαρμογών Πολυμέσων (Multimedia).
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας που θα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες.
 • Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.