Ξένες Γλώσσες

Ο σπουδαιότερος Εκπαιδευτικός Όμιλος της χώρας, με παρουσία 8 δεκαετιών στην εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση προσφέρει τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών για όλα τα επίπεδα.

Με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονα και ασύγχρονα), που δεν περιορίζει χρονικά και γεωγραφικά την πλειοψηφία των υποψήφιων σπουδαστών και με ένα άρτιο οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης παρέχοντας:

  • πιστοποιημένοι εκπαιδευτές με πλούσια εμπειρία,
  • υψηλής ευκρίνειας video
  • διαδραστικός τρόπος διδασκαλίας
  • σύστημα υποστήριξης όλο τον χρόνο από το helpdesk@omiros.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο σπουδαιότερος Εκπαιδευτικός Όμιλος της χώρας, με παρουσία 8 δεκαετιών στην εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση προσφέρει τμήματα εκμάθησης  Αγγλικών για όλα τα επίπεδα.

Με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονα και ασύγχρονα), που δεν περιορίζει χρονικά και γεωγραφικά την πλειοψηφία των υποψήφιων σπουδαστών και με ένα άρτιο οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης παρέχοντας: 

  • πιστοποιημένοι εκπαιδευτές με πλούσια εμπειρία  
  • υψηλής ευκρίνειας video  
  • διαδραστικός τρόπος διδασκαλίας 
  • σύστημα υποστήριξης όλο τον χρόνο από το helpdesk@omiros.gr 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ