Η εργοθεραπεία είναι μια ανερχόμενη ειδικότητα στον τομέα των παραϊατρικών επαγγελμάτων με μεγάλη ζήτηση από την αγορά εργασίας.

Οι σπουδαστές της Σχολής Εργοθεραπείας του ΙΕΚ Όμηρος αποκτούν πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις απαραίτητες για την επαγγελματική σταδιοδρομία σε ένα δύσκολο και απαιτητικό επάγγελμα.

Ως επαγγελματίες Βοηθοί Εργοθεραπευτών έχουν την ικανότητα να συμβάλλουν ενεργά στην αποκατάσταση ασθενών ώστε αυτοί να είναι εις θέση να εκτελούν κοινές, καθημερινές δραστηριότητες που εκτείνονται από την οικιακή ζωή ως την εργασία, την άθληση και την αναψυχή..

Εργάζονται με ασθενείς που πάσχουν από ψυχικές, φυσικές (σωματικές), αναπτυξιακές ή/και συναισθηματικές διαταραχές, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες σε κάθε περιστατικό θεραπείες σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Εργοθεραπευτή.

Βοηθούν ηλικιωμένα άτομα μειωμένης λειτουργικότητας και αυτονομίας, άτομα που πάσχουν από άνοια, άτομα που βρίσκονται σε φάση ανάρρωσης μετά από εγκεφαλικά επεισόδια και χειρουργικές επεμβάσεις. Εργάζονται, επίσης, με παιδιά με Ειδικές Ανάγκες με στόχο να τα βοηθήσουν να ενταχθούν στη σχολική ζωή και το παιχνίδι.

Οι σπουδές εργοθεραπείας περιλαμβάνουν τη διδασκαλία του συνόλου των εφαρμοζόμενων εργοθεραπευτικών τεχνικών, μια σειρά από απαραίτητα θεωρητικά μαθήματα και πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες κλινικές δομές όπου οι σπουδαστές εκπαιδεύονται πάνω σε πραγματικά περιστατικά.

Στο πλαίσιο των σπουδών διοργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε νοσοκομεία και κλινικές δομές, όπως αυτή στο Πολυαισθητηριακό Δωμάτιο του Κέντρου Στήριξης Παιδιού, Εφήβου και Ενηλίκου (ΣΠΕΕ), ομιλίες από ενώσεις ατόμων που χρειάζονται εργοθεραπευτική φροντίδα και εναλλακτικές συναντήσεις με…σκύλους-οδηγούς!

 • Σπουδάζεις εργοθεραπεία σε μια σχολή με μεγάλη παράδοση, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρές συνεργασίες στον τομέα της Υγείας και των παραϊατρικών επαγγελμάτων.
 • Η εργοθεραπεία συγκαταλέγεται ως ένα από τα πλέον ανερχόμενα παραϊατρικά επαγγέλματα που προσφέρει υψηλές αποδοχές και ποσοστά απορρόφησης από την αγορά εργασίας.
 • Πρακτική Άσκηση σε ένα ευρύτατο δίκτυο κλινικών δομών και κέντρων αποκατάστασης.
 • Υπερσύγχρονα εργαστήρια εργοθεραπείας υψηλών προδιαγραφών και on-the-job training.
 • Διδάσκουν επαγγελματίες εργοθεραπευτές με τεράστια κλινική και επαγγελματική εμπειρία.
 • Εξειδικευμένα σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις.

 • Ανατομία.
 • Φυσιολογία.
 • Στοιχεία Νοσολογίας.
 • Στοιχεία Ορθοπαιδικής.
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία.
 • Κινησιολογία.
 • Βασικές Αρχές Εργοθεραπείας.
 • Στάδια Ανθρώπινης Ανάπτυξης.
 • Μοντέλα και Προσεγγίσεις στην Εργοθεραπεία.
 • Πρακτική Άσκηση.
 • Τεχνικές Εργοθεραπείας.
 • Ψυχοκοινωνική Εργοθεραπεία.
 • Παθολογία.
 • Στοιχεία Παιδιατρικής.
 • Στοιχεία Νευρολογίας.
 • Στοιχεία Γηριατρικής.
 • Δεοντολογία και Εργοθεραπεία.
 • Δημιουργικότητα και Εργοθεραπεία.
 • Ψυχοπαθολογία.
 • Πρώτες Βοήθειες.
 • Αξιολόγηση στην Εργοθεραπεία.
 • Ειδικές Θεραπευτικές Τεχνικές.
 • Εργοθεραπεία στην Τρίτη Ηλικία.
 • Νευρομυϊκές Διαταραχές και Εργοθεραπεία.
 • Αναπτυξιακές Διαταραχές και Εργοθεραπεία.
 • Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Εργοθεραπείας.
 • Οι Ομάδες στην Εργοθεραπεία.

Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια φυσικοθεραπείας σε όλες τις εγκαταστάσεις του.

Ως απόφοιτος του ΙΕΚ Εργοθεραπείας αποκτάς επαγγελματικά δικαιώματα:

 • Αναγνώριση του διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο δημόσιο βάσει των Π.Δ50/2001 (ΦΕΚ 39/Α’/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ115/Α’/31-12-2003,  Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α’/9-03-2005),  Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α’/9-06-2006), Π.Δ.146/2007 (ΦΕΚ 185/Α’/3-08-2007).
 • Μοριοδότηση κατόχων διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ με 150 μονάδες  Άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’/20-9-02).

Μπορείς να εργαστείς σε:

 • Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).
 • Κέντρα Αποκατάστασης Παιδιών και Ατόμων Τρίτης Ηλικίας.
 • Δομές Κέντρων Παροχής Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας.
 • Ψυχιατρικά Ιδρύματα.
 • Νοσοκομειακές μονάδες «Οξείας Νοσηλείας».
 • Ιδρύματα φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες.
 • Παιδιατρικές Κλινικές.
 • Παιδικούς Σταθμούς, Νηπιαγωγεία, Κατασκηνώσεις κ.λπ.
 • Σχολεία για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες.
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ.
 • Θεραπευτικές Κοινότητες Τοξικοεξαρτημένων Ατόμων.
 • Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων (φυλακές, σωφρονιστικά ιδρύματα κ.λπ.).
 • Εξειδικευμένα Κέντρα Αξιολόγησης.

 • στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ για να αποκτήσεις  δεύτερο δίπλωμα σε συναφή ειδικότητα της επιλογής σου.
 • στο Aegean College, στο προπτυχιακό πρόγραμμα Εργοθεραπείας που οδηγεί στον τίτλο BSc (Hons) Occupational Therapy από Κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο. Η φοίτηση για το πανεπιστημιακό πτυχίο στην Εργοθεραπεία γίνεται στα ελληνικά.
 • να πιστοποιήσεις τις σπουδές σου στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ από τον διεθνή φορέα Πιστοποίησης σπουδών CERTA.