Το Τμήμα Νοσηλευτικής στο ΙΕΚ Όμηρος προετοιμάζει επαγγελματίες νοσηλευτές και νοσηλεύτριες που μπορούν να εργαστούν σε έναν απαιτητικό τομέα υψηλής ευθύνης.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται υπό πραγματικές συνθήκες εργασίας σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες του χώρου. Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα στα εργαστήρια της σχολής και σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων νοσοκομείων και κλινικών, ενώ δίνεται βάρος στη διαρκή επιμόρφωση των σπουδαστών μέσα από συμμετοχή σε σεμινάρια και ημερίδες.

Το ΙΕΚ Νοσηλευτικής προσφέρει έξι διαφορετικές εξειδικεύσεις για επαγγελματίες νοσηλεύτριες/τές σε διακριτές κλινικές δομές:

 • Γενική Νοσηλευτική

Ο/Η Βοηθός Νοσηλευτικής αποτελεί σημαντικό υποστηρικτικό στέλεχος της ιατρικής ομάδας και συμβάλλει στην αποκατάσταση και τη θεραπεία των ασθενών. Μεταξύ άλλων ο Βοηθός Νοσηλευτής Γενικής Νοσηλείας εφαρμόζει ιατρικές οδηγίες και φροντίζει για την τήρηση των κανόνων προστασίας και υγιεινής.

 • Νοσηλευτική Χειρουργείου

Ο Βοηθός Νοσηλευτής Χειρουργείου επικουρεί τον χειρουργό καθ’όλη τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης: αποστειρώνει τα χειρουργικά εργαλεία, εξυπηρετεί τους γιατρούς, φροντίζει για τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής από τον ασθενή και για την κάλυψη ψυχολογικών και άλλων αναγκών.

 • Νοσηλευτική Τραυματολογίας

Οι βοηθοί νοσηλευτές τραυματολογίας εξειδικεύονται στη μεταφορά τραυματιών, την παροχή πρώτων βοηθειών, την περιποίηση τραυμάτων, τη νοσηλεία και την καθημερινή φροντίδα. Καταρτίζονται ακόμα στην ψυχολογική προσέγγιση του ασθενούς και των ανθρώπων του περιβάλλοντός του.

 • Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων

Ο Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων εξειδικεύεται στην ιατρική φροντίδα καρκινοπαθών, στην ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών και των συγγενών τους καθώς και στην αποκατάσταση και κοινωνική τους επανένταξη.

 • Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 

Ο Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας αποτελεί βασικό μέλος του προσωπικού των Μ.Ε.Θ., εξειδικεύεται στα επείγοντα περιστατικά και πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση σε μονάδες Εντατικής θεραπείας μεγάλων νοσοκομείων και κλινικών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

 • Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

Ο Βοηθός Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας με την αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του, καθιστάται ικανός να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, το οποίο εκτείνεται από τη νοσηλεία του ασθενή ως την έρευνα και την εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του ο καταρτιζόμενος, έχει αποκομίσει όλες τις γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε ολόκληρο το φάσμα των δομών περίθαλψης.

 • Σπουδάζεις σε μια από τις κορυφαίες σχολές στον τομέα της Υγείας και των παραϊατρικών επαγγελμάτων βάσει εμπειρίας και αριθμού αποφοίτων επαγγελματιών.
 • Πρακτική άσκηση στα μεγαλύτερα ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, ιατρεία και άλλες δομές Υγείας.
 • Διδάσκουν επαγγελματίες με τεράστια εμπειρία πεδίου.
 • Εξειδικευμένα σεμινάρια σε νοσηλευτικές πρακτικές και τεχνικές αποκατάστασης, αλλά και επικοινωνίας και διαχείρισης ασθενών.
 • Προσομοιώσεις πραγματικών ιατρικών περιστατικών και συνεργασία με σπουδαστές άλλων ειδικοτήτων Υγείας με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τη μετάδοση βέλτιστων πρακτικών.
 • Πολυδιάστατο ακαδημαϊκό πρόγραμμα για δίπλωμα νοσηλευτικής που σου παρέχει την ευκαιρία να αποκτήσεις δεξιότητες σε τομείς όπως η ψυχολογία και η κοινωνιολογία, αλλά και να σχετιστείς με επαγγελματίες γιατρούς και νοσηλευτές παρακολουθώντας ιατρικά συμβούλια και την αντιμετώπιση πραγματικών περιστατικών.

 • Νοσηλευτική.
 • Πρώτες Βοήθειες.
 • Ανατομία.
 • Φυσιολογία.
 • Φαρμακολογία.
 • Υγιεινή – Μικροβιολογία.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.
 • Χειρουργική.
 • Παθολογία.
 • Γυναικολογία – Παιδιατρική.
 • Στοιχεία Ψυχιατρικής – Νευρολογίας.
 • Νοσηλευτική (πρακτική στο Νοσοκομείο).
 • Αποστείρωση – Απολύμανση.
 • Αιμοδοσία.
 • Αντιμετώπιση σε Επείγοντα Περιστατικά.
 • Ορθοπεδική.

Άρτιες εγκαταστάσεις για την επαγγελματική κατάρτιση των νέων νοσηλευτών είτε πρόκειται για αίθουσες διδασκαλίας είτε για εργαστήρια.

Επαγγελματικά δικαιώματα:

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή/τριας στους κατόχους Διπλώματος ΙΕΚ Αριθ.Υ7/οικ 4756 – ΦΕΚ Β 1082/14.8.2001 όπως τροποποιήθηκε από την :Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 63490 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2939/29.08.2017.

 • ​Ο βοηθός νοσηλευτής όλων των ειδικοτήτων μπορεί να αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  εφόσον κατέχει Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (έχει επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Ο βοηθός νοσηλευτή μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε :

 • Νοσοκομεία
 • Ιδιωτικές Κλινικές
 • Μαιευτήρια 
 • Ιδιωτικά Ιατρεία
 • Οδοντιατρεία 
 • Υγειονομικούς Σταθμούς
 • EKAB
 • Παιδικές Κατασκηνώσεις 
 • Κέντρα Υγείας 
 • Οίκους Ευγηρίας
 • Κέντρα Αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες 
 • Στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» των Δήμων και
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική παρακολούθηση.

 • να παρακολουθήσεις εκπαιδευτικές επισκέψεις και πιστοποιημένα επιμορφωτικά θεματικά σεμινάρια από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Όμηρος.