Το σεμινάριο Food & Beverage Management εστιάζει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό και τον Επισιτισμό.

Η διδασκαλία για food and beverage manager έχει πρακτικό και διαδραστικό χαρακτήρα. Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ασύγχρονα με βίντεο και σημειώσεις.

Στόχος του σεμιναριακού προγράμματος F&B είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για τον έλεγχο, την οργάνωση και τη διοίκηση μιας επισιτιστικής μονάδας (εστιατόρια, ξενοδοχεία, catering, bar κλπ), καθώς και για την παροχή υπηρεσιών ως προς το ποιοτικό και οικονομικό τους σκέλος.

Η εξειδίκευση F&B είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική και καταγράφει πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης στον ραγδαίως αναπτυσσόμενο τομέα του Τουρισμού.

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου είναι οι εξής:

1) Εισαγωγή στον Τουρισμό

 • Συνεισφορά Τουρισμό στην Ελληνική Οικονομία και στο Α.Ε.Π.

2) Επενδύσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων

 • Μελέτες Τουριστικών Επιχειρήσεων.

3) Νομοθεσία Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

4) Διοίκηση Εστιατορίων – Μπαρ – Καφέ (Bar & Restaurant Management)

 • Διοίκηση – Οργάνωση – Λειτουργία Εστιατορίων – Μπαρ – Καφέ.
 • Δομή Επισιτιστικών Επιχειρήσεων – Είδη, Μορφές & Οργανογράμματα
  Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Συστήματα Παραγωγής και Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών.
 • Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός Κουζίνας- Μπαρ – Καφέ.
 • Αρχές Σχεδιασμού Χώρων Επισιτιστικών Επιχειρήσεων.
 • Δεοντολογία & Επαγγελματική  Συμπεριφορά στις Επισιτιστικές Επιχειρήσεις.

5) Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού (Human Resources/Crisis Management)

 • Employees Evaluation.
 • Διαθέσιμοι Πόροι Επισιτιστικών Επιχειρήσεων.
 • Ιδιότητες Εργαζομένων Επισιτιστικών Επιχειρήσεων.
 • Εκπαίδευση Προσωπικό & Συνεχής Επιμόρφωση.

6) Μάρκετινγκ – Δημόσιες Σχέσεις (Marketing – Public Relations – Guest Relations)

 • Προώθηση Πωλήσεων.
 • Δημιουργικό Καταλόγου Εστιατορίου – Μπαρ.
 • Επαγγελματική Διαχείριση Παραπόνων.

7) Σύνθεση Μενού (Menu Planning)

 • Menu Engineering.
 • Εδεσματολόγιο & Ορθή Σειρά Παράθεσης.

8) Οργάνωση & Έλεγχος Προμηθειών (Organization & Control of Food & Beverage Supplies)

 • Οργάνωση και Λειτουργία Αποθήκης.
 • Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Προμηθειών.
 • Suppliers Evaluation Procedure.
 • Inventories Procedures.
 • Πρότυπες Συνταγές – Πρότυπες Μερίδες.

9) Οργάνωση & Διοίκηση Εκδηλώσεων (Hotel and Restaurant Event Management)

 • Διοίκηση Εκδηλώσεων εντός Ξενοδοχειακής μονάδας ή άλλου Επισιτιστικού χώρου.
 • M.I.C.E. Analysis.

10) Οικονομική Διαχείριση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (Food & Beverage Cost Pricing)

 • Κοστολόγιο
 • Τιμολόγηση
 • Πρότυπες Συνταγές & Μερίδες
 • Βασικές Αρχές Λογιστικής

11) Ανάλυση HACCP (HACCP Analysis)

 • Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων & Ποτών.
 • Σύνθεση Προγραμμάτων Καθαρισμού.
 • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας Επισιτιστικών Επιχειρήσεων ISO.

12) Οινολογία

 • Οινογνωσία
 • Κύκλος Ζωής Αμπελιού
 • Τύποι & Είδη Οίνων
 • Κανόνες Συντήρησης Οίνων
 • Παράγοντες Ποιοτικού Κρασιού
 • Ελληνικός και Διεθνής Αμπελώνας

13) Πρωτόκολλα COVID-19 στα Ξενοδοχεία (COVID-19 Tourism Protocols)

14) Τάσεις Παγκόσμιας Γαστρονομίας

15) Εργασία πιστοποίησης F&B Management

 • Οι κορυφαίοι επαγγελματίες της αγοράς αναλαμβάνουν την εκπαίδευσή σου στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων μαζικής εστίασης.
 • Ενισχύεις σημαντικά το βιογραφικό σου, αποκτώντας πρόσβαση σε θέσεις εργασίας υψηλής ευθύνης και αμοιβής.
 • Θα αποκομίσεις πολύτιμες εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες από κορυφαίους επαγγελματίες.
 • Η μοναδική σχολή που έχει στη βασική δομή του σεμιναρίου «Πρωτόκολλα Covid-19 στο Τουρισμό».
 • Πλήρες πρόγραμμα distance learning με δυνατότητα παρακολούθησης ασύγχρονα με βίντεο και σημειώσεις.
 • Η μοναδική σχολή με 15 ώρες την εβδομάδα εκπαίδευση για την ταχεία ολοκλήρωση του προγράμματος.

 • Σπουδαστές και αποφοίτους αντίστοιχων σχολών Τουρισμού και Επισιτισμού, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αναβαθμίσουν το βιογραφικό τους σημείωμα.
 • Εργαζόμενους στον επισιτιστικό τομέα που επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον και συγκεκριμένες δεξιότητες.
 • Στελέχη του επισιτιστικού τομέα που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και γνωρίσουν όλες τις νέες εξελίξεις της αγοράς.
 • Ιδιοκτήτες επισιτιστικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.