Το σεμινάριο Food & Beverage Management εστιάζει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό και τον Επισιτισμό.

Η διδασκαλία έχει πρακτικό και διαδραστικό χαρακτήρα και πραγματοποιείται στα υπερσύγχρονα εργαστήρια Τουρισμού και Επισιτισμού του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ σε Αθήνα, Πειραιά και Λάρισα.

Στόχος του σεμιναριακού προγράμματος F&B είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για τον έλεγχο, την οργάνωση και τη διοίκηση μιας επισιτιστικής μονάδας (εστιατόρια, ξενοδοχεία, catering, bar κλπ), καθώς και για την παροχή υπηρεσιών ως προς το ποιοτικό και οικονομικό τους σκέλος.

Η εξειδίκευση F&B είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική και καταγράφει πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης στον ραγδαίως αναπτυσσόμενο τομέα του Τουρισμού.

Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον φορέα πιστοποίησης Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης- ACTA.

LOGO ACTA

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου είναι οι εξής:

1) Διοίκηση Εστιατορίων-Μπαρ-Καφέ (Bar & Restaurant Management).

 • Διοίκηση – Οργάνωση – Λειτουργία Εστιατορίων – Μπαρ – Καφέ.
 • Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός Κουζίνας – Μπαρ – Καφέ.
 • Δεοντολογία & Επαγγελματική Συμπεριφορά στις Επισιτιστικές Επιχειρήσεις.

2) Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού (Human Resources/Crisis Management).

3) Μάρκετινγκ- Δημόσιες Σχέσεις (Marketing – Public Relations – Guest Relations).

 • Προώθηση Πωλήσεων.
 • Δημιουργικό Καταλόγου Εστιατορίου – Μπαρ.
 • Επαγγελματική Διαχείριση Παραπόνων.

4) Οργάνωση & Έλεγχος Προμηθειών (Organization & Control of Food & Beverage Supplies).

 • Οργάνωση και Λειτουργία Αποθήκης.
 • Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Προμηθειών.

5) Οργάνωση & Διοίκηση Εκδηλώσεων (Hotel and Restaurant Event Management).

 • Διοίκηση Εκδηλώσεων εντός Ξενοδοχειακής μονάδας ή άλλου Επισιτιστικού χώρου.

6) Οικονομική Διαχείριση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (Food & Beverage Cost Pricing).

 • Κοστολόγιο.
 • Τιμολόγηση.
 • Βασικές Αρχές Λογιστικής.

7) Σύνθεση Μενού (Menu Planning).

8) Ανάλυση HACCP (HACCP Analysis).

9) Η Νομοθεσία που διέπει τις Επισιτιστικές Επιχειρήσεις.

10) Οινογνωσία.

 • οι κορυφαίοι επαγγελματίες της αγοράς αναλαμβάνουν την εκπαίδευσή σου στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων μαζικής εστίασης.
 • δυνατότητα παρακολούθησης μέσω e-learning.
 • τα μαθήματα διεξάγονται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ στο κέντρο της Αθήνας, του Πειραιά και της Λάρισας.
 • αποκτάς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό παρακολούθησης με τη σφραγίδα ενός έγκριτου εκπαιδευτικού φορέα.
 • ενισχύεις σημαντικά το βιογραφικό σου, αποκτώντας πρόσβαση σε θέσεις εργασίας υψηλής ευθύνης και αμοιβής.
 • θα αποκομίσεις πολύτιμες εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες από κορυφαίους επαγγελματίες.

 • Σπουδαστές και αποφοίτους αντίστοιχων σχολών Τουρισμού και Επισιτισμού, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αναβαθμίσουν το βιογραφικό τους σημείωμα.
 • Εργαζόμενους στον επισιτιστικό τομέα που επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον και συγκεκριμένες δεξιότητες.
 • Στελέχη του επισιτιστικού τομέα που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και γνωρίσουν όλες τις νέες εξελίξεις της αγοράς.
 • Ιδιοκτήτες επισιτιστικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.