Η χώρα μας αποτελούσε ανέκαθεν έναν από τους πιο δημοφιλείς πολιτιστικούς προορισμούς με σήμα κατατεθέν της πλούσια κληρονομιά: αυτή που φυλάσσεται σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους,  μνημεία, έργα τέχνης κλπ. Ο Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων είναι ένας επαγγελματίας με αποστολή τη φύλαξη, την εύρυθμη λειτουργία, την επιμέλεια και τη φροντίδα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ο Φύλακας Μουσείων από τη θέση του συμβάλλει στην ολοκληρωμένη εμπειρία των επισκεπτών καθώς προστατεύει, να φυλάσσει και επιτηρεί χώρους άρρηκτα συνδεδεμένους με την ιστορία μας.

O απόφοιτος της ειδικότητας αναπτύσσει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:

 • Γνωρίζει και εκτιμά τα στοιχεία της τέχνης που διαμόρφωσαν τον παγκόσμιο και κυρίως τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και αυτά που διαμόρφωσαν την ιστορική γνώση και την πολιτιστική συνείδηση.
 • Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον των αρχαιολογικών χώρων.
 • Γνωρίζει βασικές αρχές της μουσειολογικής θεωρίας και πράξης.
 • Εφαρμόζει βασικά μέτρα πρόληψης με την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.
 • Εφαρμόζει βασικές αρχές μεταφοράς και ασφαλούς χειρισμού έργων τέχνης.
 • Αντιμετωπίζει με ορθό τρόπο τα έκτακτα περιστατικά.
 • Λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που ρυθμίζει το καθεστώς προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
 • Επικοινωνεί με τους επισκέπτες των χώρων.
 • Γνωρίζει βασικούς κανόνες πρώτων βοηθειών και υγιεινής.
 • Ασκεί το επάγγελμα σύμφωνα με τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και τους κώδικες των αρχών της τεχνικής της επικοινωνίας.
 • Μιλάει καλά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

 • Συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες φύλαξης της Ελλάδας και άμεση απορρόφηση των αποφοίτων σε θέσεις εργασίας.
 • Εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό που αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου.
 • Πληθώρα σεμιναρίων και δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά περιστατικά όπως φύλαξη εκθέσεων κλπ με στόχο την ολοκληρωμένη κατάρτιση.
 • Καινοτόμες Μέθοδοι Διδασκαλίας.
 • Ημερίδες και συνέδρια.
 • Προετοιμασία για εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ.

 • Αγγλικά ή Γαλλικά.
 • Ιστορία της Τέχνης.
 • Περιβαλλοντική Αγωγή – Οικολογία.
 • Ελληνική Λαϊκή Τέχνη.
 • Φυσική Αγωγή και Αυτοάμυνα.
 • Ιστορία και Υλικός Πολιτισμός.
 • Στοιχεία Μουσειολογίας.
 • Τουριστική Ψυχολογία.
 • Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Βασικές αρχές φύλαξης μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.
 • Τεχνική Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα.
 • Αρχές Προληπτικής Συντήρησης.
 • Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών.
 • Διαχείριση Συλλογών – Χειρισμός και Μεταφορά Έργων Τέχνης.
 • Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες.
 • Στοιχεία Νομοθεσίας για την Προστασία της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Κώδικες Επαγγελματικής Συμπεριφοράς.
 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας.

 • Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας με τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικά μέσα.
 • Γυμναστήριο – Φυσικοθεραπευτήριο.
 • Εργαστήρια υπολογιστών με υπερσύχρονες μορφές λογισμικού.

Επαγγελματικά δικαιώματα:

 • Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α’/31-12-03), και μοριοδότηση με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

O απόφοιτος της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» μπορεί μετά από πιστοποίηση να εργαστεί:

 • Στο Υπουργείο πολιτισμού (Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία όλων των ειδών, Μονές και Ιεροί Ναοί, Πινακοθήκες, Γλυπτοθήκες, αλλά και Πολιτιστικοί Χώροι γενικά, εφόσον διαθέτουν και εκθεσιακούς χώρους, όπως Βιβλιοθήκες, Χώρους μουσικών ακροάσεων και άλλων θεαμάτων, Αστεροσκοπεία, Πλανητάρια, ενυδρεία, vivaria κ.λ.π. Χώροι δηλαδή που εντάσσονται στην έννοια μουσείο, σύμφωνα με το καταστατικό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, ICOM).
 • Στον ιδιωτικό τομέα (Ιδιωτικά Μουσεία, Πινακοθήκες καθώς και Συλλογές έργων τέχνης Οργανισμών, Τραπεζών, ή Βιομηχανιών ή άλλων ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων).

 • Στο Προπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων –BSc (Hons) Business Administration του Aegean College για να αποκτήσεις αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πτυχίο από κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο και να συνεχίσεις σε Μεταπτυχιακό.