Οι σπουδές στα Ναυτιλιακά είναι σχεδιασμένες με βάση τις απαιτήσεις του δυναμικότερου κλάδου της ελληνικής οικονομίας και με στόχο τη δημιουργία νέων στελεχών με γνώσεις και ικανότητες που θα επιτρέψουν την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας.

Ναυτιλιακές πρακτικές, Θαλάσσιο Δίκαιο και Ασφάλειες και ειδικά θέματα ναυτιλίας (ναύλωση πλοίων, κώδικες ναυσιπλοΐας κλπ) συνδυάζονται με τις βασικές γνώσεις που οφείλει να έχει ένας σπουδαστής Διοίκησης Επιχειρήσεων για να σταδιοδρομήσει στον κλάδο των ναυτιλιακών μεταφορών.

Οι σπουδαστές  έρχονται σε επαφή με το διαρκώς μεταλλασσόμενο, παγκοσμιοποιημένο ναυτιλιακό περιβάλλον, γνωρίζουν τις προκλήσεις και πως να αποκτούν απαραίτητες γνώσεις για τη σταδιοδρομία τους σε ναυτιλιακές εταιρείες και την εργασία τους στα Ναυτιλιακά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Ναυτιλία αποτελεί τον δυναμικότερο και τον πιο εξωστρεφή κλάδο της ελληνικής οικονομίας με συνολική συνεισφορά 7% επί του ΑΕΠ και οι σπουδές στα Ναυτιλιακά οδηγούν σε γρήγορη απορρόφηση από την αγορά εργασίας δεδομένου ότι ο ελληνόκτητος στόλος υπό ελληνική σημαία φιγουράρει στην πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατάταξη της μεταφορικής ικανότητας (DWT), σύμφωνα με στοιχεία της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) και της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου.

 • Δικτύωση με την Αγορά Εργασίας και τον κόσμο των Ναυτιλιακών Εταιρειών μέσα από Ημέρες Καριέρας, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνεργασίες με κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες, εργασίες πάνω σε πραγματικά case studies και on-the-job training.
 • Δυναμική παρουσία στον Πειραιά το ναυτιλιακό κέντρο της χώρας και μεγαλύτερο λιμάνι των Βαλκανίων.
 • Συνεργασίες με κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες για την πρακτική άσκηση και τη μελλοντική απορρόφηση των αποφοίτων.
 • Ρεκόρ επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων μας: 9 στους 10 βρίσκουν δουλειά!
 • Δυναμικό portal career.omiros.gr που φέρνει σε επαφή σπουδαστές με επιχειρήσεις που αναζητούν εργαζομένους και νέους συνεργάτες.
 • Διδάσκουν καθηγητές με άρτια ακαδημαϊκή κατάρτιση, αλλά και επαγγελματική εμπειρία στη Ναυτιλία.
 • Δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον που σου παρέχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσεις τις σπουδές σου από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.
 • Μπορείς να μάθεις αγγλικά και άλλες ξένες γλώσσες δωρεάν!

 • Οργάνωση και Διοίκηση Μεταφορών.
 • Αγγλικά.
 • Τεχνική Ναυτιλιακών Εργασιών.
 • Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.
 • Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις.
 • Τεχνολογία Καυσίμων.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.
 • Ναυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική.
 • Ναυτικό Δίκαιο.
 • Επιβατηγός Ναυτιλία.
 • Δίκαιο της Θάλασσας.
 • Ναυλώσεις-Αγοροπωλησίες.
 • Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.
 • Ναυτασφάλιση.
 • Ναυτιλιακή Λογιστική.
 • Οργάνωση Γραφείου Αποθήκη- Αρχείο.
 • Διαθεματική Εργασία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην έδρα της σχολής Ναυτιλιακών σπουδών στον Πειραιά και στην έδρα του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ στην Αθήνα.

Επαγγελματικά δικαιώματα:

 • Το επάγγελμα του Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίας δεν είναι κατοχυρωμένο επαγγελματικά, με αποτέλεσμα να μπορεί να το ασκήσει οποιοσδήποτε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια διάκριση ανάμεσα στον πτυχιούχο ΑΕΙ ή του αποφοίτου ΙΕΚ.

Μπορείς να εργαστείς σε:

 • Ναυτιλιακές εταιρείες (σε όλα τα τμήματα) 
 • Ναυτιλιακά και Ναυτικά πρακτορεία 
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία  
 • Ναυτασφαλιστικά γραφεία  
 • Ναυτιλιακούς και Ναυτικούς Οργανισμούς 
 • Νηογνώμονες
 • Εταιρείες Ελέγχου και Πιστοποίησης Προτύπων και Ποιότητας Ναυτιλιακών Εταιρειών
 • Γραφεία Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας 
 • Λιμενικούς οργανισμούς  
 • Ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις 
 • Μαρίνες 
 • Τράπεζες και εταιρείες Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης 
 • Εταιρείες εμπορίας Πετρελαιοειδών και Λιπαντικών
 • Διυλιστήρια 
 • Εταιρείες παροχής Τροφοδοσίας και Επισιτισμού πλοίων 
 • Εταιρείες τεχνικού-τεχνολογικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών πλοίων 
 • Επιχειρήσεις Διεθνούς Εμπορίου 
 • Διαμεσολαβητές Φορτίου 
 • Τελωνεία και Εκτελωνιστικά Γραφεία
 •  Εταιρείες Συνδυασμένων Μεταφορών και εταιρείες Logistics 
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε όλο το φάσμα του ευρύτερου Ναυτιλιακού Τομέα

 • στο προπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, BSc (Hons) Shipping Management του Aegean College.
 • στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Shipping του Aegean College.
 • εξειδικευμένα σεμινάρια στο ΚΔΒΜ-2 Aegean.