Φυσικοθεραπεία στο ΙΕΚ Όμηρος σημαίνει σπουδές σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, εξασφαλισμένη Πρακτική Άσκηση στα κορυφαία φυσικοθεραπευτήρια και κέντρα αποκατάστασης στην Αττική και τη Θεσσαλία και δεξιότητες που επιτρέπουν την επαγγελματική αποκατάσταση σε έναν ανταγωνιστικό τομέα με πολύ υψηλή απορρόφηση από την αγορά εργασίας.

Πέρα από το επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης, διοργανώνονται σεμινάρια φυσικοθεραπείας πάνω σε σύγχρονα αντικείμενα που οφείλει να γνωρίζει ο επαγγελματίας του χώρου: μυοσκελετικοί πόνοι, αθλητικοί και άλλοι τραυματισμοί, ρευματολογικά προβλήματα, μετεγχειρητική αποκατάσταση κλπ.

Ο Βοηθός Φυσικοθεραπευτή διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να συμβάλλει στην αποκατάσταση ατόμων που χρειάζονται φυσικοθεραπευτική φροντίδα και έχει αποκτήσει πολύτιμες παραστάσεις, εμπειρίες και γνωριμίες από την πρακτική του άσκηση σε κορυφαίες κλινικές δομές όπως το Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης “Φιλοκτήτης” και η Επιστημονική Εταιρεία Θεραπευτικής Ιππασίας και Ιπποθεραπείας Ελλάδας (Ε.Ε.Θ.Ι.Ι.Ε.).

 • Σπουδάζεις φυσικοθεραπεία σε μια σχολή με μεγάλη παράδοση, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρές συνεργασίες στον τομέα της Υγείας και των παραϊατρικών επαγγελμάτων.
 • Πρακτική Άσκηση σε ένα ευρύ δίκτυο από  φυσικοθεραπευτήρια, ιατρικά κέντρα, Ιδιωτικά και Δημόσια νοσοκομεία.
 • Διδάσκουν επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές με τεράστια κλινική και επαγγελματική εμπειρία.
 • Εξειδικευμένα σεμινάρια σε φυσικοθεραπευτικές πρακτικές και τεχνικές αποκατάστασης, σύγχρονα αντικείμενα όπως η ρομποτική χειρουργική και μαθαίνεις τεχνικές επικοινωνίας και διαχείρισης ασθενών.
 • Παρακολουθείς σεμινάρια σχετικά με την αθλητική φυσικοθεραπεία και την προπονητική.

 • Ανατομία.
 • Φυσιολογία.
 • Στοιχεία Νοσολογίας.
 • Στοιχεία Ορθοπεδικής.
 • Στοιχεία Ρευματολογίας.
 • Υγιεινή.
 • Ψυχολογία Αποκατάστασης.
 • Κινησιολογία.
 • Αρχές Μάλαξης.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.
 • Στοιχεία Χειρουργικής.
 • Στοιχεία Παιδιατρικής.
 • Στοιχεία Νευρολογίας.
 • Στοιχεία Γηριατρικής.
 • Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή.
 • Αρχές Μετακίνησης Ασθενών.
 • Κινησιοθεραπεία.
 • Συντήρηση και Τεχνολογία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας.
 • Αρχές Εφαρμογής Φυσικών Μέσων.
 • Πρώτες Βοήθειες- Περίδεση.
 • Αθλητιατρική.
 • Βοηθήματα Βάδισης Κίνησης και Αυτοεξυπηρέτησης.
 • Οργάνωση και Διοίκηση Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας.
 • Εργομετρία.
 • Νοσηλευτική.

Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια Φυσικοθεραπείας εξοπλισμένα με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Δείτε τη δουλειά μας!

Σαν απόφοιτος του ΙΕΚ Φυσικοθεραπείας αποκτάς επαγγελματικά δικαιώματα.

 • Αναγνώριση του διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο δημόσιο βάσει των Π.Δ50/2001 (ΦΕΚ 39/Α’/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ115/Α’/31-12-2003,  Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α’/9-03-2005),  Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α’/9-06-2006), Π.Δ.146/2007 (ΦΕΚ 185/Α’/3-08-2007).
 • Μοριοδότηση κατόχων διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ με 150 μονάδες  Άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’/20-9-02).

Μπορείς να εργαστείς σε:

 • Ιδιωτικά ή δημόσια φυσικοθεραπευτήρια
 • Δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία
 • Κέντρα υγείας
 • Ιδρύματα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • Θεραπευτήρια για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση
 • Κ.Α.Π.Η.
 • Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών
 • Γυμναστήρια
 • Αθλητικά κέντρα και χώρους άθλησης
 • Ξενοδοχειακές μονάδες (spa)
 • Τμήματα υδροθεραπείας
 • Κατασκηνώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • Ως ιδιοκτήτης κέντρου ευεξίας και εναλλακτικών θεραπειών

 • στο ΙΕΚ Όμηρος για να αποκτήσεις δεύτερο δίπλωμα σε συναφή ειδικότητα της επιλογής σου.
 • στο Aegean College, για να παρακολουθήσεις το προπτυχιακό πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Φυσικοθεραπείας που οδηγεί στον τίτλο BSc (Hons) Physiotherapy (Applied) από Κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο. Η φοίτηση για το πανεπιστημιακό πτυχίο στη Φυσικοθεραπεία γίνεται στα ελληνικά.
 • πιστοποιημένα επιμορφωτικά θεματικά σεμινάρια από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Όμηρος.