Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΟΜΗΡΟΣ συμμετέχει στο νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης και κατάρτισης, 10.000 ανέργων, με αναβάθμιση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους (reskilling – upskilling), οδηγώντας  τουλάχιστον 7.500 σε 8μηνη πρόσληψη πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Voucher ΑνέργωνΔΥΠΑ-DYPA

1. Εξ αποστάσεως κατάρτιση, σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 80 ωρών με στόχο την απόκτηση ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, σε τομείς υψηλής ζήτησης.

  • Σύγχρονη εκπαίδευση: 60 ώρες
  • Ασύγχρονη εκπαίδευση: 20 ώρες

2. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα λάβουν, εφόσον επιτύχουν και στις εξετάσεις πιστοποίησης, μέσω του φορέα ACTA, 400 ευρώ.

3. 6μηνη πλήρης απασχόληση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με μισθό έως 1022/μήνα και 25 μέρες εργασία.

  • Να είστε εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να είστε ηλικίας από 25 έως 45 ετών.
  • Να είστε απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Οι καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μια μεγάλη γκάμα σύγχρονων προγραμμάτων στον ΟΜΗΡΟ:

  • Digital Marketing
  • Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες Office – Windows
  • Ειδικός στο Social Media Marketing – Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης εταιρικής παρουσίας μέσα από τη χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Στέλεχος Logistics / Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων (φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές)

Ο ΟΜΗΡΟΣ διαθέτει εκπαιδευτές με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία και με συσσωρευμένη γνώση, έχοντας συστήματα κάθε μορφής κατάρτισης, που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαιδευτική κατάρτιση των συμμετεχόντων.

Η υποβολή των «Αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων» στο έργο για ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, Επίσημος ιστότοπος πληροφόρησης: https://www.voucher.gov.gr/