Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα https://omiros.gr/ (εφεξής η «ιστοσελίδα») που ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία ««Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ) Όμηρος Ε.Π.Ε. με ΑΦΜ 998713395, η οποία εδρεύει στην οδό ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 3, 10677 Αθήνα Αττικής  (εφεξής: “η Εταιρεία” ή “ Ι.Ι.Ε.Κ Όμηρος”, “εμείς”, “μας” ή “εμάς”).

Η χρήση της ιστοσελίδας και η περιήγησή σας σε αυτήν καθορίζονται και διέπονται από τις διατάξεις και τους όρους που ακολουθούν (οι «όροι»). Πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνήσει με τους εν λόγω διατάξεις, τους κανόνες, και τις δηλώσεις, δεδομένου ότι η περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας και η πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία σας.

 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

To Ι.Ι.Ε.Κ Όμηρος είναι Iνστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχει εκπαίδευση σε 12 Τομείς με περισσότερες από 85 ειδικότητες και πλήθος σεμιναρίων.

Ο Όμιλος ΟΜΗΡΟΣ ιδρύθηκε το 1946 ως δίκτυο κέντρων διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Έχοντας διατηρήσει συνεχείς επαφές με διεθνή πανεπιστήμια και οργανισμούς, έχει εξελιχθεί σε μια σύγχρονη εταιρεία κατάρτισης που απασχολεί περισσότερους από 500 υπαλλήλους σε διοικητικές και ακαδημαϊκές θέσεις. Χιλιάδες απόφοιτοι των σχολών του Ομίλου σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο έχουν αναπτύξει επιτυχημένες σταδιοδρομίες και έχουν γίνει εποικοδομητικά μέλη της κοινωνίας. Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, είναι αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στα 75 χρόνια παρουσίας, ο ΟΜΗΡΟΣ αποτελεί ορόσημο στον χάρτη της Ελληνικής ιδιωτικής εκπαίδευσης & κοινωνικής δραστηριότητας.

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ιστοσελίδα www.omiros.gr  έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία για την παροχή πληροφοριών  σχετικά με την ίδια την εταιρεία και  τα ειδικά προγράμματα και υπηρεσίες που προσφέρει το Ι.Ι.Ε.Κ Όμηρος, καθώς και να δώσει τη δυνατότητα  στους χρήστες να  επικοινωνήσουν με την εταιρεία αναφορικά με προγράμματα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα στις  δικές τους ανάγκες.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας και των εφαρμογών και υπηρεσιών της και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη σύμβαση και τους όρους της, που υπογράφονται από τους πελάτες/συνεργάτες /χρήστες της ιστοσελίδας με το  Ι.Ι.Ε.Κ Όμηρος σχετικά με τα προγράμματα και υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία και διέπονται από την εκάστοτε σύμβαση. Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της εταιρείας μπορούν να τροποποιηθούν ή να ανακληθούν ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή από την εταιρεία. Για το λόγο αυτό, οι επισκέπτες πρέπει να ελέγχουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, προκειμένου να γνωρίζουν την τρέχουσα έκδοση.

 

Η ιστοσελίδα απευθύνεται και η χρήση της επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες και άτομα άνω των 15 ετών ή/και νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων με δικαιοπρακτική ικανότητα. Η εταιρεία εγγυάται την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων στην ιστοσελίδα και την ακρίβεια  των λεπτομερειών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν λάθη της τεχνικού ή τυπογραφικού χαρακτήρα, τα οποία μπορεί να έχουν συμβεί εκ παραδρομής ή λόγω αναστολής της λειτουργίας της Ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

 

 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει συνδέσμους (Links)  σε άλλους δικτυακούς τόπους, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή εξωτερικό εταίρο για οποιοδήποτε προϊόν τυχόν διαφημίζουν στην ιστοσελίδα μας. Οι χρήστες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές και να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες με δική τους ευθύνη.

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΗ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ Η ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Εάν ο ανωτέρω περιορισμός ευθύνης δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη μόνο για σοβαρή αμέλεια σχετικά με την παροχή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία δεν φέρει οιανδήποτε ευθύνη για τυχόν τεχνικά ζητήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι χρήστες όταν προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή κατά την περιήγησή τους σε αυτήν, τα οποία σχετίζονται με την απόδοση ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την Ιστοσελίδα. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα για την αθέμιτη παρεμβολή τρίτου μέρους στα προϊόντα / υπηρεσίες ή / και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας. Όπου η τρέχουσα Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε στον χρήστη από αυτούς τους ιστότοπους.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για ορισμένες ζημίες. Σε αυτή την περίπτωση, οι παραπάνω περιορισμοί και αποκλεισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς, στο βαθμό που ο νόμος της εν λόγω δικαιοδοσίας εφαρμόζεται στους παρόντες Όρους.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η Ιστοσελίδα προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Aπαγορεύεται κάθε τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά, ή πώληση κάποιου από τα κείμενα, απεικονίσεις, λογότυπα ή τις επικοινωνίες/ανακοινώσεις που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχου, εικονογραφημάτων, πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών και ρυθμίσεων αυτών («Περιεχόμενο»), εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται ρητά. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται και δεσμεύονται να μην χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα της Εταιρείας για την αποστολή, μετάδοση, δημοσίευση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάδοση παράνομου, επιζήμιου, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, χυδαίου, άσεμνου ή επιβλαβούς για ανηλίκους υλικού. Επιπλέον, η επίσκεψη και η εκτέλεση οιασδήποτε φύσης συναλλαγών μέσω της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν περιορίζει ή εμποδίζει την χρήση τρίτων. Ο χρήστης συμφωνεί να μην συλλέξει και / ή να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε περιγραφές προϊόντων, προγραμμάτων, εικόνες, καταχωρίσεις ή άλλο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας πέραν για λόγους ιδίας προσωπικής μη εμπορικής χρήσης ή για να επικοινωνήσει μαζί μας.

 

Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους, και να μην προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη ζημία της Ιστοσελίδα ή την χαμηλή απόδοση της, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας.

 

 1. ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

 

Το λογότυπό μας και λοιπό Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ενδέχεται να υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.

 

Η Εταιρεία κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των Περιεχομένων της ιστοσελίδας, τα οποία είτε της ανήκουν, είτε ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά της για τη χρήση αυτών. Η ονομασία και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που απεικονίζονται στην Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας.

 

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, χρήση ή μετάδοση των κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογοτύπων και οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου της Ιστοσελίδας, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας. Μοναδική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω είναι η προσωπική πληροφόρηση και χρήση.

.

 

8.     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο χρήστης και η εταιρεία πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στην εκτέλεση των υποχρεώσεών που ορίζονται στους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού κανονισμού 2016/679 της ΕΕ για την προστασία δεδομένων (“ΓΚΠΔ”), συμπεριλαμβανομένων όλων των άλλων σχετικών νόμων και κανονισμών (“νόμοι περί προστασίας δεδομένων”).

Η εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (όπως ορίζεται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων) τα οποία συλλέγει ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (καθώς ο όρος ορίζεται στη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων) κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών. Όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και cookies της εταιρείας.
Παρακαλώ κάντε κλικ στην  πολιτική απορρήτου  μας   ή  πολιτική cookie, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα.

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι όροι διέπονται και ερμηνεύονται από κάθε άποψη σύμφωνα με τους ουσιαστικούς νόμους της Ελλάδας. Συμφωνείτε ότι, εκτός όπως ορίζεται στο παρόν, τυχόν διαφορές που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από ή σχετίζονται με τους όρους ή την ιστοσελίδα θα επιλυθούν αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αθήνας,  στην Ελλάδα. Με το παρόν συμφωνείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ως άνω Δικαστηρίων για την επίλυση οποιαδήποτε τέτοιας διαφοράς.

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ & ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες.
Η Εταιρεία μπορεί επίσης να τροποποιήσει τους Όρους ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους στην Ιστοσελίδα. Το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων περιλαμβάνει το δικαίωμα τροποποίησης, προσθήκης ή κατάργησης όρων. Η Εταιρεία ειδοποιεί τους χρήστες μέσω του τρέχοντος ιστότοπου όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν επηρεάζει και δεν ισχύει για συναλλαγές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Οι επισκέπτες / χρήστες φέρουν την ευθύνη στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να ελέγχουν τακτικά εάν οι Όροι έχουν τροποποιηθεί εάν επισκεφθούν εκ νέου την Ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή η χρήση των υπηρεσιών μας συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων όρων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας και των συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτής δεν αντιβαίνουν στις ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

 1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

 

Εάν οποιαδήποτε ενότητα ή διάταξη των Όρων θεωρηθεί άκυρη, παράνομη, ανεφάρμοστη ή σε σύγκρουση με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, η ακυρότητα ή η ακυρωσία δεν επιδρά στο κύρος των υπόλοιπων Όρων.

 

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΊΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν οι παρόντες Όροι δεν είναι σαφείς ή θέλετε να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα Περιεχόμενά της, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:

Με αλληλογραφία:
«Ι.Ι.Ε.Κ Όμηρος»

Αθήνα
Βερανζέρου 3 | 210-3806166

info@omiros.gr

Πειραιάς
Αλκιβιάδου 122 | 210-4190854

infopeiraias@omiros.gr

Λάρισα
Πατρόκλου 14 | 2410-549360

thessaly@omiros.gr

Θεσσαλονίκη

Τσιμισκή 45 | 2311 256610

thessaloniki@omiros.gr

Email

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την  https://omiros.gr/  ή στείλετε email στο info@omiros.gr

 

Τηλέφωνο

Αθήνα210-3806166

Πειραιάς –  210-4190854

Λάρισα –  2410-549360

Θεσσαλονίκη – 2311 256610