Οι σπουδές Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ διαμορφώνουν επαγγελματίες ικανούς να αναλάβουν σημαντικές αρμοδιότητες και να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στην επιχειρησιακή έρευνα.

Το στέλεχος Μάρκετινγκ διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη συνολική επιχειρησιακή λειτουργία: μεταξύ άλλων πραγματοποιεί έρευνα ανταγωνισμού, προτείνει κανάλια επικοινωνίας και διαφήμισης σε συνδυασμό με τη διάθεση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών και συνδιαμορφώνει την επικοινωνιακή στρατηγική.

Εδώ μαθαίνεις πώς θα συμμετέχεις στις διαδικασίες χάραξης της επικοινωνιακής και τιμολογιακής στρατηγικής, στην επιλογή καναλιών διανομής προϊόντων και στη διαμόρφωση του marketing plan για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε παραδοσιακά ή νέα μέσα (digital marketing).

 • Ρεκόρ επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων μας: 9/10 αποφοίτους του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ εργάζονται στην ειδικότητα που έχουν σπουδάσει.
 • Ημέρες Καριέρας, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις, εργασίες πάνω σε case studies και on-the-job training.
 • Καθηγητές που προέρχονται από την αγορά εργασίας.
 • Σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (υπολογιστές, προτζέκτορες κλπ) και πρωτοποριακές μέθοδοι (ομαδικές εργασίες, role playing, case studies κλπ).
 • Δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον που σου παρέχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσεις τις σπουδές σου από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.
 • Αγγλικά και άλλες ξένες γλώσσες δωρεάν!

 • Δίκαιο.
 • Οικονομικά Μαθηματικά.
 • Στατιστική.
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Τεχνική Συναλλαγών.
 • Marketing.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων.
 • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες.
 • Δημόσιες Σχέσεις.
 • Επεξεργασία Κείμενου.
 • Έρευνα Marketing.
 • Προώθηση Δημοσίων Σχέσεων.
 • Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου.
 • Διεθνές Marketing.
 • Marketing Υπηρεσιών.
 • Διοίκηση Marketing.
 • Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets Η/Υ ).
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση.
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή.
 • Στρατηγική & Σχεδιασμός Marketing (Marketing Plan).
 • Μέθοδοι και Τεχνικές Προβλέψεων Marketing.
 • Προγραμματισμός Άμεσου Marketing.
 • Διαφήμιση -Διαφημιστικά Μέσα.
 • Marketing Λιανικού Εμπορίου Χονδρεμπορίου και Φυσικής Διανομής.
 • Διοίκηση-Σχεδιασμός Πωλήσεων.

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΙΕΚ Όμηρος στεγάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.

Επαγγελματικά δικαιώματα:

 • Το επάγγελμα του Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας δεν είναι κατοχυρωμένο επαγγελματικά, με αποτέλεσμα να μπορεί να το ασκήσει οποιοσδήποτε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια διάκριση ανάμεσα στον πτυχιούχο ΑΕΙ ή του αποφοίτου ΙΕΚ.

Μπορείς να εργαστείς σε:

 • Σε Τράπεζες, Ασφαλιστικές, Χρηματιστηριακές και εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων
 • Σε Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις
 • Σε Εταιρείες παροχής υπηρεσιών
 • Σε Ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις
 • Σε Ναυτιλιακές εταιρείες
 • Σε Δημόσιες Υπηρεσίες και  Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας
 • Και ως αυτοαπασχολούμενος σε δική του/ της επιχείρηση