Ο Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων αποτελεί βασικό στέλεχος σε μικροβιολογικά και βιοχημικά εργαστήρια. Σε συνεργασία με τους ιατρούς-μικροβιολόγους επεξεργάζεται ιατρικές εξετάσεις, χειρίζεται εξειδικευμένο εξοπλισμό και εξυπηρετεί τους πελάτες που επισκέπτονται το κέντρο για μικροβιολογικές, βιοχημικές ή άλλες εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι σπουδές στα Ιατρικά Εργαστήρια εφοδιάζουν νέα στελέχη με απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν σε ένα επάγγελμα με υψηλή απορρόφηση από την αγορά εργασίας.

Τα καθήκοντα των Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • την παρασκευή πηκτωμάτων και την εκτέλεση ηλεκτροφορήσεων διαφόρων τύπων,
 • την ταυτοποίηση μικροβίων με βάση μορφολογικά και βιοχημικά στοιχεία,
 • την αρχειοθέτηση και τη στατιστική επεξεργασία στοιχείων των ασθενών/πελατών,
 • την παρασκευή θρεπτικών υλικών και διαλυμάτων και την προετοιμασία για καλλιέργειες.
 • την παρασκευή δειγμάτων για ελέγχους από αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

Ο Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων είναι ένα επάγγελμα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και από τα κορυφαία επαγγέλματα Υγείας.

 • Σπουδάζεις Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων σε μια σχολή με μεγάλη παράδοση, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρές συνεργασίες στον τομέα της Υγείας και των παραϊατρικών επαγγελμάτων.
 • Πρακτική άσκηση σε ένα ευρύτατο δίκτυο από ιδιωτικά και δημοσίων νοσοκομείων και ιατρικών εργαστηρίων.
 • Σύγχρονο ιατρικό εργαστήριο υψηλών προδιαγραφών όπου μαθαίνεις το επάγγελμα υπό πραγματικές συνθήκες.
 • Διδάσκουν επαγγελματίες μικροβιολόγοι με τεράστια κλινική και επαγγελματική εμπειρία.
 • Τεχνογνωσία στις πιο εξελιγμένες μεθοδολογίες εξετάσεων μέσω πειραματικών ασκήσεων.
 • Εξειδικευμένα σεμινάρια διαγνωστικών δοκιμών.
 • Συνεργάζεσαι με ομάδες επαγγελματιών και παράγεις αποτελέσματα αναλύσεων ρουτίνας, αλλά και πιο σύνθετων εργαστηριακών αναλύσεων.

 • Βασικές Βιολογικές Έννοιες – Φυσιολογία.
 • Μικροβιολογία.
 • Βιοχημεία.
 • Αποστειρώσεις και Σκεύη Εργαστηρίου.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.
 • Αιματολογία.
 • Τεχνολογία Οργάνων Εργαστηρίου.
 • Παρασιτολογία.
 • Ανοσολογία.
 • Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις και Υγιεινή.
 • Εργαστηριακές Εξετάσεις Διαγνώσεις.
 • Μυκητολογία – Ιολογία.
 • Κλινική Βιοχημεία.
 • Ασφάλεια και Δεοντολογία.

Σύγχρονα εργαστήρια Υγείας με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των σπουδαστών.

Επαγγελματικά δικαιώματα:

 • Αναγνώριση του διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο δημόσιο βάσει των Π.Δ50/2001 (ΦΕΚ 39/Α’/05-03-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ115/Α’/31-12-2003,  Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’), Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α’/9-03-2005),  Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α’/9-06-2006), Π.Δ.146/2007 (ΦΕΚ 185/Α’/3-08-2007).
 • Μοριοδότηση κατόχων διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ με 150 μονάδες  Άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’/20-9-02).

Μπορείς να εργαστείς σε:​

 • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία.
 • Θεραπευτήρια.
 • Κλινικές.
 • Μικροβιολογικά Εργαστήρια.
 • Βιοχημικά Εργαστήρια.
 • Βιολογικά Εργαστήρια.
 • Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
 • Βιομηχανία Φαρμάκων.
 • Βιομηχανία Τροφίμων – Ποτών.

 

 • Να συνεχίσεις στο ΙΕΚ Όμηρος σε συναφή ειδικότητα, αποκτώντας ένα δεύτερο δίπλωμα.
 • Να παρακολουθήσεις επιμορφωτικά σεμινάρια σε διάφορα θέματα στο ΙΕΚ Όμηρος ή στο Aegean College με Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις προκειμένου να ενισχύσεις τις γνώσεις σου και το βιογραφικό σου έτσι ώστε να γίνεις πιο ανταγωνιστικός στην Αγορά Εργασίας.
 • Να συνεχίσεις στο Aegean College για αναβάθμιση του τίτλου σου σε πανεπιστημιακό επίπεδο Bachelor.