Το επάγγελμα του Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου έχει ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις και με πολύ μεγάλη επαγγελματική αποκατάσταση, καθώς επίσης και με μεγάλη ηθική ικανοποίηση, αφού συμβάλλει σημαντικά στη διάσωση και προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο επαγγελματίας Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου είναι σε θέση να εφαρμόζει τις αρχές της προνοσοκομειακής φροντίδας ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή των ανθρώπων και να σταθεροποιεί την υγεία των ασθενών που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας διαθέτουν τις γνώσεις ώστε να λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε υπό τις εντολές του ιατρού εφαρμόζοντας τις τεχνικές και τα μέσα της προνοσοκομειακής περίθαλψης.

Ο επαγγελματίας διασώστης:

 • αντιμετωπίζει απειλητικές καταστάσεις για τη ζωή στον τόπο του συμβάντος.
 • συμβάλλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του οξέως πάσχοντος και στη διακομιδή του στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα.
 • συνεργάζεται με ομάδες διάσωσης σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή μαζικών καταστροφών.
 • εφαρμόζει τις ιατρικές οδηγίες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ο σπουδαστής του προγράμματος αναπτύσσει τα ακόλουθα επαγγελματικά προσόντα:

 • Χειρίζεται σωστά τον απαραίτητο εξοπλισμό (ηλεκτρονική διαχείριση κλήσης) και χρησιμοποιεί τις μεθόδους επικοινωνίας (ενσύρματης και ασύρματης) για να λαμβάνει και να διαχειρίζεται την τηλεφωνική κλήση για επείγουσα βοήθεια.
 • Εφαρμόζει τις δεξιότητες επικοινωνίας με τον ασθενή, τους οικείους του, τους συνεργάτες του, εξασφαλίζοντας ασφαλές και συνεργατικό περιβάλλον.
 • Χρησιμοποιεί τα συστήματα παροχής επείγουσας φροντίδας σύμφωνα με τα εγχώρια και διεθνή δεδομένα
 • Ενεργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα.
 • Εφαρμόζει όλες εκείνες τις συνεχώς εξελισσόμενες σωστικές ενέργειες και τεχνικές που είναι απαραίτητες για την σωστή αντιμετώπιση του ασθενούς στον τόπο του συμβάντος και την ασφαλή μεταφορά του στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό.
 • Καταγράφει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τον ασθενή, τις διενεργηθείσες ενέργειες και την έκβαση του περιστατικού.
 • Λειτουργεί σωστά τον εξοπλισμό του ασθενοφόρου και κάνει την απογραφή του.
 • Προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων ή καταστροφών.
 • Συλλέγει στοιχεία για τη διενέργεια έρευνας με στόχο τη βελτίωση και επικαιροποίηση των πρακτικών που ακολουθούνται στον προνοσοκομειακό χώρο.

 • Σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια.
 • Συνεργασία με τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας και απορρόφηση των αποφοίτων σε θέσεις εργασίας.
 • Εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Πληθώρα σεμιναρίων με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση.
 • Καινοτόμες Μέθοδοι Διδασκαλίας.
 • Ημερίδες και συνέδρια.
 • Προετοιμασία για εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ.

 • Ανατομία – Φυσιολογία.
 • Υγιεινή – Μικροβιολογία.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.
 • Φαρμακολογία.
 • Οργάνωση Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.
 • Συστήματα Επικοινωνίας.
 • Διακομιδές Ασθενών.
 • Τεχνικές Επικοινωνίας στη Λήψη Επείγουσας Κλήσης.
 • Βασικές Γνώσεις Ασφαλούς Οδήγησης.
 • Επείγοντα Παθολογικά – Φυσιοπαθολογία.
 • Αγγλική Ορολογία.
 • Εκτίμηση & Υποστήριξη Ζωτικών Λειτουργιών.
 • Επείγοντα Τραυματολογικά – Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση Τραύματος.
 • Μαζικές Απώλειες Υγείας.
 • Εφαρμογές Πρωτοκόλλων σε Σύνδρομα & Νοσήματα.
 • Πρακτική σε Πραγματικές Συνθήκες Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ σε Αθήνα, Πειραιά, Λάρισα και Θεσσαλονίκη διαθέτει σύγχρονα, εξοπλισμένα εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας με τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικά μέσα.

Επαγγελματικά δικαιώματα:

 • Αναγνώριση του διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο δημόσιο βάσει των Π.Δ. 62/2007 (Φ.Ε.Κ. 70/Α΄/22-03- 2007), Υ.Α. 7618/ΓΓ4/22-1-2021 (Φ.Ε.Κ. 328/Β’/29-1- 2021).
 • Μοριοδότηση κατόχων διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ με 150 μονάδες  Άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’/20-9-02).

Ο Διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου μπορεί να εργαστεί ως  προσωπικό σε:

 •  Συντονιστικά Κέντρα.
 • Ασθενοφόρα οχήματα.
 • Κινητές Ιατρικές Μονάδες.
 • Μηχανές ταχείας επέμβασης.
 • Οχήματα μικρού όγκου για πρώτες βοήθειες.
 • Οποιοδήποτε πλωτό μέσο που έχει ως σκοπό την διακομιδή ασθενούς.
 • Οποιοδήποτε εναέριο μέσο που χρησιμοποιείται με σκοπό την διακομιδή ασθενούς.
 •  Ομάδες αντιμετώπισης Μαζικών Απωλειών Υγείας.
 • Κινητά Συντονιστικά Κέντρα για Μαζικές Καταστροφές.