Ο Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής καταρτίζεται σε ένα επάγγελμα που απαιτεί τεχνικές και επικοινωνιακές ικανότητες, υπευθυνότητα και γνώσεις σε νομικά και πρακτικά θέματα.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών διδάσκονται η Νομοθεσία της Οδικής Κυκλοφορίας, βασικές αρχές μηχανολογίας, οι προβλέψεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η διαδικασίες αξιολόγησης των νέων οδηγών.

Οι σπουδαστές εμβαθύνουν ακόμα σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας, οδηγικής συμπεριφοράς και ασφάλειας και παροχής πρώτων βοηθειών.

 • Συνεργασίες µε τις µεγαλύτερες σχολές Οδηγών για πρακτική άσκηση και απορρόφηση των σπουδαστών.
 • Σύγχρονα εργαστήρια και Εξομοιωτής Οδήγησης.
 • Διδάσκουν έμπειροι εκπαιδευτές αυτοκινήτων, μηχανολόγοι και ειδικοί σε θέματα οδικής ασφάλειας.

 • Νομοθεσία Οδικής Κυκλοφορίας.
 • Μηχανική & Τεχνική Οχημάτων.
 • Τεχνική Οδήγησης.
 • Τεχνική Διδασκαλίας.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.
 • Μηχανολογικό Σχέδιο.

 

 • Συστήματα & Μέθοδοι Ενεργητικής & Παθητικής Ασφάλειας.
 • Πρώτες Βοήθειες & Παθήσεις στην Οδήγηση.
 • Προστασία Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση Ενέργειας.
 • Κυκλοφοριακή Αγωγή.
 • Εναλλακτικές και Νέες Τεχνολογίες Οχημάτων.

Επαγγελματικά δικαιώματα:

 • Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 404/1996 (Φ.Ε.Κ. 271/Α΄/ 11-12-1996) Π.Δ.208/2002 (Φ.Ε.Κ. 194/Α΄/ 23-08-2002) Π.Δ 337/2003 (Φ.Ε.Κ. 291/Α΄/ 18-12-2003), Υ.Α. Κ1/132209/2018 (ΦΕΚ 3395/Β’/10-8- 2018) για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια – δίπλωμα οδήγησης όλων των κατηγοριών, λευκό ποινικό μητρώο και εξετάσεις.
 • Η αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας είναι το υπουργείο μεταφορών, διεύθυνση συγκοινωνιών.
 • Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών διδάσκονται η Νομοθεσία της Οδικής Κυκλοφορίας, βασικές αρχές μηχανολογίας, οι προβλέψεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η διαδικασίες αξιολόγησης των νέων οδηγών.

Μπορείς να εργαστείς σε:

 • Επαγγελματίας οδηγός στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
 • Εκπαιδευτής σε Σχολή Οδηγών.
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας ιδιοκτήτης Σχολής Οδηγών.

 • Στο ΙΕΚ Όμηρος σε συναφή ειδικότητα για να αποκτήσεις και δεύτερο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Στο ΚΒΔΜ Όμηρος για να παρακολουθήσεις πιστοποιημένα σεμινάρια πάνω στον τομέα σου.