Ο Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών καταρτίζεται σε ένα επάγγελμα που απαιτεί τεχνικές και επικοινωνιακές ικανότητες, υπευθυνότητα και γνώσεις σε νομικά και πρακτικά θέματα.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών διδάσκονται η Νομοθεσία της Οδικής Κυκλοφορίας, βασικές αρχές μηχανολογίας, οι προβλέψεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η διαδικασίες αξιολόγησης των νέων οδηγών.

Οι σπουδαστές εμβαθύνουν ακόμα σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας, οδηγικής συμπεριφοράς και ασφάλειας και παροχής πρώτων βοηθειών.

  • Συνεργασίες µε τις µεγαλύτερες σχολές Οδηγών για πρακτική άσκηση και απορρόφηση των σπουδαστών.
  • Σύγχρονα εργαστήρια και Εξομοιωτής Οδήγησης.
  • Διδάσκουν έμπειροι εκπαιδευτές αυτοκινήτων, μηχανολόγοι και ειδικοί σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα σε σύγχρονα εργαστήρια, αλλά και σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή στο δρόμο!

  • Επαγγελματίας οδηγός στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
  • Εκπαιδευτής σε Σχολή Οδηγών.
  • Ελεύθερος Επαγγελματίας ιδιοκτήτης Σχολής Οδηγών.

  • Στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ σε συναφή ειδικότητα για να αποκτήσει και δεύτερο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Στο ΚΒΔΜ-2 ΟΜΗΡΟΣ για να παρακολουθήσει πιστοποιημένα σεμινάρια πάνω στον τομέα του.