Η ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση της εγκληματικότητας και παραβατικότητας επιβάλλει πλέον κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα τα οποία θα συμβάλουν στην τήρηση των κανόνων και της έννομης τάξης. Η ειδικότητα Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας στοχεύει στην κατάρτιση ειδικών στελεχών καριέρας τα οποία θα μπορούν να επιβάλλουν την τάξη, να προστατεύσουν τη ζωή και τις περιουσίες των πολιτών και να συμβάλουν στην πρόληψη και την αποτροπή.

Οι σπουδές στο πρωτοποριακό πρόγραμμα στόχο έχουν να δημιουργήσουν ικανά στελέχη με κοινωνικές δεξιότητες, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και εξεύρεσης λύσεων, υπευθυνότητα και δυναμισμό ώστε να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας σε υψηλό επίπεδο.

Επίσης, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε τεχνικές επιτήρησης και περιπολίας, αλλά και σε παρεμβάσεις σε περιστατικά φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων, εξεγέρσεων κλπ.

Πρόκειται για μια σύγχρονη ειδικότητα που οδηγεί σε ταχεία απορρόφηση από την αγορά εργασίας.

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους τα Στελέχη Ασφαλείας εξειδικεύονται σε:

 • Βασικές αρχές αυτοάμυνας.
 • Βασικές αρχές αυτοπροστασίας.
 • Εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών.
 • Ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων.
 • Χρηματαποστολές.
 • Πρώτες βοήθειες.

 • Συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες security της Ελλάδας και άμεση απορρόφηση των αποφοίτων σε θέσεις
  εργασίας.
 • Εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Πληθώρα σεμιναρίων και δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά περιστατικά όπως φύλαξη εκδηλώσεων, κτιρίων κλπ, με στόχο την ολοκληρωμένη κατάρτιση.
 • Καινοτόμες Μέθοδοι Διδασκαλίας.
 • Ημερίδες και συνέδρια.
 • Προετοιμασία για εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ.

 • Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία.
 • Επαγγελματική Δεοντολογία – Εργασιακές Σχέσεις & Προσωπική Ποιότητα.
 • Περιβαλλοντική Αγωγή.
 • Πρώτες Βοήθειες.
 • Εγκληματολογία.
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο.
 • Ατομικά Κοινωνικά Δικαιώματα.
 • Τουρισμός.
 • Κοινωνική Ψυχολογία.
 • Στοιχεία Ποινικού Δικαίου.
 • Στοιχεία Εργατικού Δικαίου.
 • Ανακριτική.
 • Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία.
 • Δημόσιες Σχέσεις.
 • Ασφάλεια Προσώπων – Εγκαταστάσεων – Χρηματαποστολών.
 • Μορφές Εταιρειών.
 • Σκοποβολή.
 • Εξουδετέρωση Βομβών & Εκρηκτικών Μηχανισμών.
 • Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.

Η σχολή ΙΕΚ Security του Ομήρου στεγάζεται σε τέσσερα κτήρια στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη.

Επαγγελματικά δικαιώματα:

 • Η ειδικότητα έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με την  Υ.Α. 4892/1/76-γ’/17.05.2010 (Β’ 664) όπου αναφέρει ότι ο απόφοιτος ΙΕΚ μετά την πιστοποίηση αποκτά άδεια εργασίας επιπέδου Α ‘ η οποία:
 • Του δίνει πρόσβαση στους διαγωνισμούς  ΑΣΕΠ για: Ειδικούς Φρουρούς, στελέχωση ομάδων ΔΙΑΣ, ΔΕΛΤΑ , Δημοτικής Αστυνομίας (για άτομα έως 28 ετών).
 • Δυνατότητα ίδρυσης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Ν. 2518/1997).
 • Και ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών διεξόδων που ορίζονται από το ΦΕΚ 1715 Β’ -17/5/2012.

Μπορείς να εργαστείς σε:

 • Επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων, (σ.σ. και σύμφωνα με το αρ. 5, παρ. 2α του ιδίου Νόμου, η φύλαξη δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, οικημάτων που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας εγκαταστάσεων).
 • Προστασία φυσικών προσώπων.
 • Ασφαλή μεταφορά με ειδικά διασκευασμένα  τεθωρακισμένα οχήματα χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων.
 • Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής.
 • Συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων, που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης.
 • Συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνησή τους.
 • Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων.
 •  Υπηρεσίες ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία για την προστασία των επιβαινόντων, του πλοίου και του φορτίου αυτού από επιθέσεις που συνιστούν πειρατεία.

 • Στο προπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων –BSc (Hons) Business Administration του Aegean College για να αποκτήσεις αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πτυχίο από κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο και να συνεχίσεις σε Μεταπτυχιακό.