Η ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση της εγκληματικότητας και παραβατικότητας επιβάλλει πλέον κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα τα οποία θα συμβάλουν στην τήρηση των κανόνων και της έννομης τάξης. Η ειδικότητα Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας στοχεύει στην κατάρτιση ειδικών στελεχών καριέρας τα οποία θα μπορούν να επιβάλλουν την τάξη, να προστατεύσουν τη ζωή και τις περιουσίες των πολιτών και να συμβάλουν στην πρόληψη και την αποτροπή.

Οι σπουδές στο πρωτοποριακό πρόγραμμα στόχο έχουν να δημιουργήσουν ικανά στελέχη με κοινωνικές δεξιότητες, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και εξεύρεσης λύσεων, υπευθυνότητα και δυναμισμό ώστε να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας σε υψηλό επίπεδο.

Επίσης, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε τεχνικές επιτήρησης και περιπολίας, αλλά και σε παρεμβάσεις σε περιστατικά φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων, εξεγέρσεων κλπ.

Πρόκειται για μια σύγχρονη ειδικότητα που οδηγεί σε ταχεία απορρόφηση από την αγορά εργασίας.

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους τα Στελέχη Ασφαλείας εξειδικεύονται σε:

 • Βασικές αρχές αυτοάμυνας.
 • Βασικές αρχές αυτοπροστασίας.
 • Εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών.
 • Ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων.
 • Χρηματαποστολές.
 • Πρώτες βοήθειες.

 • Συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες security της Ελλάδας και άμεση απορρόφηση των αποφοίτων σε θέσεις
  εργασίας.
 • Εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Πληθώρα σεμιναρίων και δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά περιστατικά όπως φύλαξη εκδηλώσεων, κτιρίων κλπ, με στόχο την ολοκληρωμένη κατάρτιση.
 • Καινοτόμες Μέθοδοι Διδασκαλίας.
 • Ημερίδες και συνέδρια.
 • Προετοιμασία για εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ.

 • Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία.
 • Επαγγελματική Δεοντολογία – Εργασιακές Σχέσεις & Προσωπική Ποιότητα.
 • Περιβαλλοντική Αγωγή.
 • Πρώτες Βοήθειες.
 • Εγκληματολογία.
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο.
 • Ατομικά Κοινωνικά Δικαιώματα.
 • Τουρισμός.
 • Κοινωνική Ψυχολογία.
 • Στοιχεία Ποινικού Δικαίου.
 • Στοιχεία Εργατικού Δικαίου.
 • Ανακριτική.
 • Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία.
 • Δημόσιες Σχέσεις.
 • Ασφάλεια Προσώπων – Εγκαταστάσεων – Χρηματαποστολών.
 • Μορφές Εταιρειών.
 • Σκοποβολή.
 • Εξουδετέρωση Βομβών & Εκρηκτικών Μηχανισμών.
 • Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.

Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ στεγάζεται σε τέσσερα κτήρια στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Λάρισα.

 • Στην προστασία πολιτικών και διάσημων προσώπων.
 • Στην προστασία ιδιωτών.
 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ).
 • Σε ιδιωτικούς οργανισμούς ως στέλεχος ασφαλείας – σε δημόσιους οργανισμούς.
 • Σε Χρηματαποστολές ,ως στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων & Υποδομών.

Επίσης μπορεί μετά από πιστοποίηση να εργαστείς ως ιδιωτικό προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας:

 • Σταθερών φυλάξεων.
 • Εποχούμενης φύλαξης.
 • Χρηματαποστολών.
 • Χειρισμού Κ.Σ.Λ.Σ. (Κεντρικού Σταθμού Λήψης Σημάτων).

 • Στο προπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων –BSc (Hons) Business Administration του Aegean College για να αποκτήσεις αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πτυχίο από κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο και να συνεχίσεις σε Μεταπτυχιακό.