Σε συνέχεια του πολύ επιτυχημένου Κύκλου, όπου καταρτίστηκαν χιλιάδες άνεργοι και εργαζόμενοι , από όλη την Ελλάδα, αναμένεται μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου νέος κύκλος του προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης, σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις πράσινες δεξιότητες, για ανέργους και εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. 

Voucher Ανέργων ΔΥΠΑ-DYPA

Το πρόγραμμα υλοποιείται με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (Voucher) και με τη μέθοδο της δια ζώσης και εξ αποστάσεως κατάρτισης, διάρκειας από 80 έως 200 ώρες. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα λάβουν, εφόσον επιτύχουν και στις εξετάσεις πιστοποίησης, μέσω του φορέα ACTA, έως και 1000 ευρώ. 

Ιστότοπος πληροφόρησης: https://www.voucher.gov.gr 

  • Να είναι άνεργοι, με ενεργή κάρτα ανεργίας 
  • Να είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε μορφή σύμβασης (αορίστου ή ορισμένου χρόνου) 
  • Άνω των 18 ετών 
  • Να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου 
  • Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα της ΔΥΠΑ τα τελευταία 2 χρόνια (αναμένεται και επίσημα η πρόσκληση) 

Οι καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μια μεγάλη γκάμα σύγχρονων προγραμμάτων.