Υπηρεσίες Ασφαλείας

Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων εξειδίκευσης στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (Security).

Η Ασφάλεια είναι ένα αναπτυσσόμενος κλάδος με μεγάλη απορρόφηση από την αγορά εργασίας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση της εγκληματικότητας και παραβατικότητας επιβάλλει πλέον κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα τα οποία θα συμβάλουν στην τήρηση των κανόνων και της έννομης τάξης. Η ειδικότητα Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας στοχεύει στην κατάρτιση ειδικών στελεχών καριέρας τα οποία θα μπορούν να επιβάλλουν την τάξη, να προστατεύσουν τη ζωή και τις περιουσίες των πολιτών και να συμβάλουν στην πρόληψη και την αποτροπή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η χώρα μας αποτελούσε ανέκαθεν έναν από τους πιο δημοφιλείς πολιτιστικούς προορισμούς με σήμα κατατεθέν της πλούσια κληρονομιά: αυτή που φυλάσσεται σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους,  μνημεία, έργα τέχνης κλπ. Ο Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων είναι ένας επαγγελματίας με αποστολή τη φύλαξη, την εύρυθμη λειτουργία, την επιμέλεια και τη φροντίδα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

O ΟΜΗΡΟΣ ως κορυφαία Σχολή Security στην Ελλάδα, πραγματοποιεί εξειδικευμένα σεμινάρια υπηρεσιών ασφαλείας (Security) συνολικής διάρκειας 105 ωρών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το προσωπικό ασφαλείας με την ειδικότητα Χειριστής Τεχνολογίας Ακτίνων Χ (X-ray screener) οφείλει να διαθέτει εκτός από τις βασικές γνώσεις, ειδικές για τη σωστή χρήση των μηχανημάτων, τον εντοπισμό ύποπτων αντικειμένων και τον χειρισμό του ανάλογου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, οι υπάλληλοι Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) που εργάζονται ως “Security” σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις, πέρα από Άδεια Εργασίας θα πρέπει να διαθέτουν Βεβαίωση/Πιστοποίηση από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα γήπεδα είναι χώροι στους οποίους απαιτείται η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας για την τήρηση της τάξης και την αποτροπή επεισοδίων. Το προσωπικό ασφαλείας (Security) που δραστηριοποιείται σε γήπεδα οφείλει να διαθέτει ειδικές γνώσεις για τη σωστή παρακολούθηση των κερκίδων και την ενημέρωση των επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το ΚΔΒΜ ΟΜΗΡΟΣ διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια υπηρεσιών ασφαλείας σε ξενοδοχειακές μονάδες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το ΚΔΒΜ ΟΜΗΡΟΣ διοργανώνει ένα φροντιστηριακό πρόγραμμα προετοιμασίας για όλους όσοι πρόκειται να δώσουν εξετάσεις στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ) για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ