Το ΙΕΚ Όμηρος ως κορυφαία Σχολή Security στην Ελλάδα, πραγματοποιεί εξειδικευμένα σεμινάρια υπηρεσιών ασφαλείας (Security) συνολικής διάρκειας 105 ωρών.

Τα συγκεκριμένα σεμινάρια οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση άδειας προσωπικού ασφαλείας (Security). Βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του Ν.3707/2008, οι εργαζόμενοι στον Κλάδο των Υπηρεσιών Ασφαλείας (Security) πρέπει να κατέχουν άδεια, η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

Το πιστοποιημένο σεμινάριο για άδεια Security των 105 ωρών προσφέρεται και με δυνατότητα παρακολούθησης online (μέσω τηλεδιάσκεψης), περιλαμβάνει ειδικές σημειώσεις, case studies, ανάλυση σεναρίων, προσομοιώσεις πραγματικών καταστάσεων κ.ά.

Οι διδάσκοντες καθηγητές είναι άνθρωποι με πολυετή εμπειρία στις Υπηρεσίες Ασφάλειας και γνωρίζουν όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο Security, οι εκπαιδευόμενοι θεωρείται ότι:

 • διαθέτουν γνώσεις βασικών εννοιών του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.
 • γνωρίζουν πώς να προλαμβάνουν και ελέγχουν εγκληματικές δραστηριότητες, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών.
 • επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά με επιτυχία.
 • επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων και λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την ενημέρωση των πολιτών.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για Πιστοποίηση Security, που διενεργούνται από το ΚΕΜΕΑ, για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Υπογραμμίζεται ότι προβλέπονται:

 • Τμήματα Πρωινά – Απογευματινά με δυνατότητα παρακολούθησης online (μέσω τηλεδιάσκεψης).
 • Δυνατότητα διακανονισμού δόσεων.

O ΟΜΗΡΟΣ διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση Security και έχει εφοδιάσει την αγορά με εκατοντάδες εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι πληρέστατο και περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Ποινικός κώδικας.
 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα.
 • Ποινική δικονομία.
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι.
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια.
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας.
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά.
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων.
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφαλείας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία προσώπων.
 • Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων.
 • Παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα σεμινάρια Security απευθύνονται σε ανθρώπους που αναζητούν σίγουρη επαγγελματική διέξοδο σε έναν τομέα με υψηλή ζήτηση από την αγορά εργασίας.