Οι μεταφορές προϊόντων και αγαθών αποτελούν έναν κομβικό κρίκο στη σύγχρονη, παγκοσμιοποιημένη οικονομική αλυσίδα.

Η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management) αφορά στη διαδικασία μεταφοράς και αποθήκευσης πρώτων υλών, ημιέτοιμων και ολοκληρωμένων αγαθών από τα σημεία προέλευσης προς τα σημεία κατανάλωσης.

Το Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας φροντίζει ώστε ένα προϊόν να καταλήξει από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή.

Οι σπουδαστές της ειδικότητας Logistics αποκτούν σημαντικές γνώσεις σχετικά με την προμήθεια και τη διακίνηση αγαθών εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, τον έλεγχο και την εποπτεία της διαδικασίας και το συντονισμό ανθρώπων, υλικών πόρων και πληροφοριών ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 • Ρεκόρ επαγγελματικής αποκατάστασης: 9/10 αποφοίτους μας εργάζονται στην ειδικότητα που έχουν σπουδάσει.
 • Ημέρες Καριέρας, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις, εργασίες πάνω σε πραγματικά case studies και on-the-job training.
 • Καθηγητές με επαγγελματική εμπειρία.
 • Δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον και διεθνείς πιστοποιήσεις.
 • Αγγλικά και άλλες ξένες γλώσσες δωρεάν!

 • Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ.
 • Δίκαιο Ι, ΙΙ.
 • Οικονομικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ.
 • Στατιστική Ι,ΙΙ.
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι,ΙΙ.
 • Τεχνική Συναλλαγών.
 • Marketing.
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων.
 • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.

 

 • Εισαγωγή στην έννοια «logistics» επιχειρήσεων.
 • Διαχείριση αποθεμάτων.
 • Οργάνωση και διοίκηση μεταφορών.
 • Οργάνωση και διοίκηση αποθηκών.
 • Διοίκηση προμηθειών.
 • Διοίκηση συμβάσεων – συμβάσεις υπηρεσιών logistics.
 • Φυσική διανομή προϊόντων.
 • Διοίκηση προσωπικού.
 • Οργάνωση και διοίκηση 3PL-4PL.
 • Πληροφοριακά συστήματα logistics.
 • Ειδικά θέματα logistics.
 • Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσίας.
 • Logistics Integration Supply Chain Management.

Σύγχρονες εγκαταστάσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.

 • Οργανισμούς και εταιρείες Οδικών, Θαλάσσιων και Αεροπορικών Μεταφορών.
 • στο Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Αποθεμάτων και Διακίνησης Υλικών μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών.
 • Μεγάλες και πολυεθνικές εταιρείες με αλυσίδες καταστημάτων.
 • Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως ΔΕΚΟ, νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
 • Ναυτιλιακές εταιρείες.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας.