Νέο πρόγραμμα για 5000 άνεργους, αναμένεται από τη ΔΥΠΑ το προσεχές διάστημα, στο οποίο οι ωφελούμενοι θα πιστοποιηθούν από το ΚΕΜΕΑ και τον ΕΟΠΠΕΠ, αποκτώντας Κρατική Άδεια Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (επιπέδου 1Security). 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των ωφελουμένων.

Voucher Ανέργων

  • Θεωρητική εξ αποστάσεως κατάρτιση 105 ωρών  
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης. 
  • Εκπαιδευτικό επίδομα έως 525 ευρώ (5 ευρώ ανά διδακτική ώρα) 

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
  • Να έχουν ηλικία από 18-50 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1972 έως το 2004) δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης να είναι άνω των 18 και έως 50 ετών. 
  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  • Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο 
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου).  Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο απολυτήριος τίτλος ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.  
  • Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης, η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησής τους στην Ελληνική Αστυνομία, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: Ελληνική Αστυνομία

 

O ΟΜΗΡΟΣ διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση Security, έχοντας ένα πληρέστατο πρόγραμμα σπουδών και έχοντας εφοδιάσει την αγορά με εκατοντάδες εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Η υποβολή των «Αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων» στο έργο για ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. 

Επίσημος ιστότοπος πληροφόρησης: https://www.voucher.gov.gr/