Σε συνέχεια του πολύ επιτυχημένου Α’ Κύκλου, κατά τον οποίο καταρτίστηκαν 150.000 ιδιωτικοί υπάλληλοι, από όλη την Ελλάδα, αναμένεται εντός του Ιουνίου ο επόμενος κύκλος του προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης, σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις πράσινες δεξιότητες, για 25.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.

Voucher ΑνέργωνΔΥΠΑ-DYPA

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (Voucher) και η μέθοδος είναι η εξής:

 • 12 ώρες δια ζώσης κατάρτιση
 • 48 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση
 • 20 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα λάβουν, εφόσον επιτύχουν και στις εξετάσεις πιστοποίησης, μέσω του φορέα ACTA, 400 ευρώ 

Ιστότοπος πληροφόρησης: https://www.voucher.gov.gr 

 • Να είναι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε μορφή σύμβασης (αορίστου ή ορισμένου χρόνου)
 • Άνω των 18 ετών
 • Να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει τα τελευταία 2 χρόνια παρόμοια δράση/πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Δημοφιλή Προγράμματα “Πράσινων Δεξιοτήτων”:

 • Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
 • Εταιρική Υπευθυνότητα Και Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESG)
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία και Ασφάλεια Επιχειρήσεων
 • Κυκλική Οικονομία
 • Ειδικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Προστασία Περιβάλλοντος από ψηφιακές τεχνολογίες και συσκευές