Σε συνέχεια του πολύ επιτυχημένου Α’ Κύκλου, κατά τον οποίο καταρτίστηκαν 150.000 ιδιωτικοί υπάλληλοι, από όλη την Ελλάδα, αναμένεται το προσεχές διάστημα ο Β’ κύκλος του προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης, σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. 

Voucher ΑνέργωνΔΥΠΑ-DYPA

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (Voucher) και η μέθοδος είναι η εξής:

 • 12 ώρες δια ζώσης κατάρτιση
 • 48 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση
 • 20 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα λάβουν, εφόσον επιτύχουν και στις εξετάσεις πιστοποίησης, μέσω του φορέα ACTA, 400 ευρώ 

Ιστότοπος πληροφόρησης: https://www.voucher.gov.gr 

 • Να είναι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε μορφή σύμβασης (αορίστου ή ορισμένου χρόνου)
 • Άνω των 18 ετών
 • Να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου

Οι καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μια μεγάλη γκάμα σύγχρονων προγραμμάτων.  

Ενδεικτικά: 

 • Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής 
 • Social Media Marketing 
 • Online Branding και Επικοινωνία 
 • Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Bulding 
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο (E-commerce) 
 • Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας 
 • Επιχειρηματικές Δεξιότητες για Εκμετάλλευση των Πράσινων Ευκαιριών 
 • Γραμματεία Διοίκησης 
 • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics)