Σχολή Οικονομίας & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου σε ανταγωνιστικές ειδικότητες γύρω από τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Οικονομικά.

Στόχος μας είναι σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο φροντίζουμε για την Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών σε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και διοργανώνουμε Ημέρες Καριέρας με σκοπό την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν εξειδικευμένα θεματικά σεμινάρια και εκδηλώσεις που τους φέρνουν σε επαφή με την αγορά εργασίας, προετοιμάζουν το βιογραφικό τους και αναπτύσσουν δεξιότητες σε ένα δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον που τους ανοίγει μεγάλες επαγγελματικές και ακαδημαϊκές προοπτικές.

Οι εγκαταστάσεις της σχολής σε Αθήνα, Πειραιά και Λάρισα περιλαμβάνουν αίθουσες διδασκαλίας και σύγχρονα εργαστήρια με τα απαραίτητα εποπτικά μέσα.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό περιλαμβάνει στελέχη επιχειρήσεων με μακρά επαγγελματική εμπειρία και πλούσιο βιογραφικό.

Τα πλεονεκτήματα των σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας περιλαμβάνουν:

 • Οι απόφοιτοί μας απορροφούνται από την αγορά εργασίας:
 • 9 στους 10 αποφοίτους εργάζονται στην ειδικότητα που έχουν σπουδάσει, σύμφωνα με τη μοναδική επίσημη έρευνα για την επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων ΙΕΚ (Alco, Ιούλιος 2020).
 • Το portal career.omiros.gr σε δικτυώνει με επιχειρήσεις που αναζητούν εργαζομένους και νέους συνεργάτες.
 • Ημέρες Καριέρας, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις, εργασίες πάνω σε πραγματικά case studies και on-the-job training.
 • Μαθαίνεις σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης των έντονων ρυθμών εργασίας που επικρατούν στην αγορά (time management, stress management, conflict management, body language).
 • Διδάσκουν καθηγητές με άρτια ακαδημαϊκή κατάρτιση, αλλά και επαγγελματική εμπειρία καθώς προέρχονται από την Αγορά.
 • Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται περιοδικά με τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Μάρκετινγκ.
 • Γνωρίζεις καταξιωμένα στελέχη και επαγγελματίες του χώρου των επιχειρήσεων.
 • Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΟΜΗΡΟΣ όπου ανατρέχεις σε χιλιάδες τίτλους βιβλιογραφίας και και επιστημονικών περιοδικών.
 • Δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον και διεθνείς πιστοποιήσεις.
 • Δωρεάν διδασκαλία ξένων γλωσσών!

Η σύγχρονη οικονομία βασίζεται στη δραστηριότητα επιχειρήσεων, μικρών, μεγάλων ή πολυεθνικών. Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι επιχειρήσεις απαιτούνται εξειδικευμένα στελέχη με γνώσεις οικονομίας, διοίκησης, λογιστικής, marketing και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο συντονισμός και η καλή επικοινωνία μεταξύ των διευθυντικών στελεχών μιας επιχείρησης είναι αρμοδιότητα του Γραμματέα Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Αγροτική Οικονομία -γεωργία και κτηνοτροφία- αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό κρίκο της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια καθώς αποτελεί έναν κλάδο που συνδυάζει βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας: την παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με την ποικιλότητα και απαράμιλλη ομορφιά της ελληνικής φύσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο πολιτισμός μαζί με τον τουρισμό συναποτελούν τη «βαριά» βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας.  Η εξειδίκευση διοίκησης σε θέματα πολιτισμού απευθύνεται σε νέους ανθρώπους με αγάπη για την Τέχνη και τον Πολιτισμό και μεταφράζεται σε ένα «δυνατό» βιογραφικό που ανοίγει μεγάλες προοπτικές για σταδιοδρομία σε φορείς και επιχειρήσεις του Πολιτισμού, σε κεντρικές υπηρεσίες αλλά και σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι μεταφορές προϊόντων και αγαθών αποτελούν έναν κομβικό κρίκο στη σύγχρονη, παγκοσμιοποιημένη οικονομική αλυσίδα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα Τραπεζικά Ιδρύματα, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες και οι εταιρείες παροχής Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συνθέτουν έναν δυναμικό κλάδο της οικονομίας στον οποίο μπορούν να εργαστούν νέοι άνθρωποι που αγαπούν τους αριθμούς και τα οικονομικά μαθηματικά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το λογιστήριο αποτελεί την «καρδιά» μιας σύγχρονης επιχείρησης και έναν τομέα με υψηλά ποσοστά απορρόφησης εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Οι σπουδές Μηχανογραφημένης Λογιστικής προετοιμάζουν ικανά στελέχη με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι σπουδές Μάρκετινγκ στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ διαμορφώνουν επαγγελματίες ικανούς να αναλάβουν σημαντικές αρμοδιότητες και να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στην επιχειρησιακή έρευνα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Τουρισμός μαζί με τον Πολιτισμό συναποτελούν τη «βαριά» βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας. Οι σπουδές Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων απευθύνονται σε νέους ανθρώπους που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στα τουριστικά επαγγέλματα, έναν κλάδο με τεράστιες προοπτικές και ευελιξία στην απασχόληση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Αγροτουρισμός αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό κρίκο της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας τα επόμενα χρόνια καθώς αποτελεί έναν κλάδο που συνδυάζει βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας: την τεράστια εμπειρία στον τουρισμό και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με την ποικιλότητα και απαράμιλλη ομορφιά της ελληνικής φύσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ