Σχολή Οικονομίας & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου σε ανταγωνιστικές ειδικότητες γύρω από τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Οικονομικά.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ επενδύει στη δημιουργία επαγγελματιών με ένα σύγχρονο και πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών στην ειδικότητα Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ επενδύει στη δημιουργία επαγγελματιών με ένα σύγχρονο και πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών στην ειδικότητα Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (V.I.C.T. Travel).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ επενδύει στη δημιουργία επαγγελματιών με ένα σύγχρονο και πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών στην ειδικότητα Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ επενδύει στη δημιουργία επαγγελματιών με ένα σύγχρονο και πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών στην ειδικότητα Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η σύγχρονη οικονομία βασίζεται στη δραστηριότητα επιχειρήσεων, μικρών, μεγάλων ή πολυεθνικών. Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι επιχειρήσεις απαιτούνται εξειδικευμένα στελέχη με γνώσεις οικονομίας, διοίκησης, λογιστικής, marketing και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο συντονισμός και η καλή επικοινωνία μεταξύ των διευθυντικών στελεχών μιας επιχείρησης είναι αρμοδιότητα του Γραμματέα Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Αγροτική Οικονομία -γεωργία και κτηνοτροφία- αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό κρίκο της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια καθώς αποτελεί έναν κλάδο που συνδυάζει βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας: την παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με την ποικιλότητα και απαράμιλλη ομορφιά της ελληνικής φύσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο πολιτισμός μαζί με τον τουρισμό συναποτελούν τη «βαριά» βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας.  Η εξειδίκευση διοίκησης σε θέματα πολιτισμού απευθύνεται σε νέους ανθρώπους με αγάπη για την Τέχνη και τον Πολιτισμό και μεταφράζεται σε ένα «δυνατό» βιογραφικό που ανοίγει μεγάλες προοπτικές για σταδιοδρομία σε φορείς και επιχειρήσεις του Πολιτισμού, σε κεντρικές υπηρεσίες αλλά και σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι μεταφορές προϊόντων και αγαθών αποτελούν έναν κομβικό κρίκο στη σύγχρονη, παγκοσμιοποιημένη οικονομική αλυσίδα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα Τραπεζικά Ιδρύματα, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες και οι εταιρείες παροχής Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συνθέτουν έναν δυναμικό κλάδο της οικονομίας στον οποίο μπορούν να εργαστούν νέοι άνθρωποι που αγαπούν τους αριθμούς και τα οικονομικά μαθηματικά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το λογιστήριο αποτελεί την «καρδιά» μιας σύγχρονης επιχείρησης και έναν τομέα με υψηλά ποσοστά απορρόφησης εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Οι σπουδές Μηχανογραφημένης Λογιστικής προετοιμάζουν ικανά στελέχη με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι σπουδές Μάρκετινγκ στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ διαμορφώνουν επαγγελματίες ικανούς να αναλάβουν σημαντικές αρμοδιότητες και να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στην επιχειρησιακή έρευνα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Τουρισμός μαζί με τον Πολιτισμό συναποτελούν τη «βαριά» βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας. Οι σπουδές Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων απευθύνονται σε νέους ανθρώπους που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στα τουριστικά επαγγέλματα, έναν κλάδο με τεράστιες προοπτικές και ευελιξία στην απασχόληση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Αγροτουρισμός αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό κρίκο της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας τα επόμενα χρόνια καθώς αποτελεί έναν κλάδο που συνδυάζει βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας: την τεράστια εμπειρία στον τουρισμό και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με την ποικιλότητα και απαράμιλλη ομορφιά της ελληνικής φύσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ