Σχολή Οικονομίας & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου σε ανταγωνιστικές ειδικότητες γύρω από τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Οικονομικά.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ επενδύει στη δημιουργία επαγγελματιών με ένα σύγχρονο και πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών στην ειδικότητα Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η σύγχρονη οικονομία βασίζεται στη δραστηριότητα επιχειρήσεων, μικρών, μεγάλων ή πολυεθνικών. Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι επιχειρήσεις απαιτούνται εξειδικευμένα στελέχη με γνώσεις οικονομίας, διοίκησης, λογιστικής, marketing και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Αγροτική Οικονομία -γεωργία και κτηνοτροφία- αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη καθώς θα αποτελέσει ένα σημαντικό κρίκο της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, όντας ένας κλάδος που συνδυάζει βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας: την παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με την ποικιλότητα και απαράμιλλη ομορφιά της ελληνικής φύσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι μεταφορές προϊόντων και αγαθών αποτελούν έναν κομβικό κρίκο στη σύγχρονη, παγκοσμιοποιημένη οικονομική αλυσίδα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το λογιστήριο αποτελεί την «καρδιά» μιας σύγχρονης επιχείρησης και έναν τομέα με υψηλά ποσοστά απορρόφησης εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Οι σπουδές Μηχανογραφημένης Λογιστικής προετοιμάζουν ικανά στελέχη με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι σπουδές Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ διαμορφώνουν επαγγελματίες ικανούς να αναλάβουν σημαντικές αρμοδιότητες και να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στην επιχειρησιακή έρευνα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Τουρισμός μαζί με τον Πολιτισμό συναποτελούν τη «βαριά» βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας. Οι σπουδές στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων απευθύνονται σε νέους ανθρώπους που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στα τουριστικά επαγγέλματα, έναν κλάδο με τεράστιες προοπτικές και ευελιξία στην απασχόληση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ