Το CCNA είναι πιστοποίηση της εταιρείας CISCO στη διαχείριση Δικτύων. Η CISCO κατέχει ηγετική θέση στην αγορά δικτύων και τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών που καταλήγουν σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις.

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό θεωρείται -και όχι άδικα- ως το «Proficiency της Πληροφορικής» από την αγορά εργασίας. Έχει τεράστια αναγνωρισιμότητα τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ελάχιστοι το έχουν στο βιογραφικό τους, η παρακολούθηση της συγκεκριμένης πιστοποίησης μπορεί να απογειώσει τις προοπτικές καριέρας και επαγγελματικής εξέλιξης ενός νέου στελέχους στην πληροφορική.

Στο σεμινάριο αναλύονται εισαγωγικές έννοιες δικτύων και τηλεπικοινωνιών. Η διδακτέα ύλη αφορά σε ένα μεγάλο εύρος ενοτήτων, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι εξής:

 • Εισαγωγικά στοιχεία Δικτύων.
 • OSI Model.
 • Καλωδίωση.
 • TCP/IP Model.
 • IPv4.
 • IPv6.
 • Network Hardware.
 • Routing (RIP, RIPv2, OSPF, EIGRP).
 • Switching.
 • Troubleshooting.
 • Access Lists.
 • NAT/PAT Protocols.
 • CISCO Security (D.DoS attack avoidance, interface password security, etc).
 • Subnetting.
 • VLSM/CIDR.
 • Supernetting.
 • VLANs.
 • Wireless Networking.

 • Η CISCO συνεργάζεται με πιστοποιημένους συνεργάτες με κορυφαίο είναι τον ΟΜΗΡΟ.
 • Στην Ακαδημία CISCO διδάσκεται ολόκληρο το ακαδημαϊκό Syllabus που υπαγορεύει η εταιρεία, συνολικής διάρκειας 210 ωρών.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης δια ζώσης, αλλά και online μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Ο εισηγητής είναι πιστοποιημένος από τη CISCO Networking Academy Team με υψηλά ποσοστά επιτυχίας σπουδαστών.
 • Yποτροφία στις εξετάσεις απόκτησης του CCNA Certificate, για τους σπουδαστές με τις καλύτερες επιδόσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα της CISCO.

H παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτεί πρότερη γνώση ή υπόβαθρο σε θέματα IT-Δικτύων. Η διδακτική μέθοδος είναι συνολική και ξεκινά από τα στοιχειώδη «χτίζοντας» το υπόβαθρο του υποψηφίου ώσπου να είναι εις θέση να αντιμετωπίζει ρεαλιστικές συνθήκες εργασίας.

Το σεμινάριο αποτελεί πολύτιμο εφόδιο

 • Για όλους όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στον κλάδο της Πληροφορικής και των Δικτύων.
 • Για επαγγελματίες των Τηλεπικοινωνιών και του Information Technology που θέλουν να αναβαθμίσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους.