Το CCNA είναι πιστοποίηση της εταιρείας CISCO στη διαχείριση Δικτύων. Η CISCO κατέχει ηγετική θέση στην αγορά δικτύων και τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών που καταλήγουν σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις.

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό θεωρείται -και όχι άδικα- ως το «Proficiency της Πληροφορικής» από την αγορά εργασίας. Έχει τεράστια αναγνωρισιμότητα τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ελάχιστοι το έχουν στο βιογραφικό τους, η παρακολούθηση της συγκεκριμένης πιστοποίησης μπορεί να απογειώσει τις προοπτικές καριέρας και επαγγελματικής εξέλιξης ενός νέου στελέχους στην πληροφορική.

Στο σεμινάριο αναλύονται εισαγωγικές έννοιες δικτύων και τηλεπικοινωνιών. Η διδακτέα ύλη αφορά σε ένα μεγάλο εύρος ενοτήτων, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι εξής:

Introduction to Networks (ITN)

 • Networking Today
 • Basic Switch and End Device Configuration
 • Protocol Models
 • Physical Layer
 • Number Systems
 • Data Link Layer
 • Ethernet Switching
 • Network Layer
 • Address Resolution
 • Basic Router Configuration
 • IPv4 Addressing
 • IPv6 Addressing
 • ICMP
 • Transport Layer
 • Application Layer
 • Network Security Fundamentals
 • Build a Small Network

Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE)

 • Basic Device Configuration
 • Switching Concepts
 • VLANs
 • Inter-VLAN Routing
 • STP
 • Etherchannel
 • DHCPv4
 • SLAAC and DHCPv6 Concepts
 • FHRP Concepts
 • LAN Security Concepts
 • Switch Security Configuration
 • WLAN Concepts
 • WLAN Configuration
 • Routing Concepts
 • IP Static Routing
 • Troubleshoot Static and Default Routes

 

Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA)

 • Single-Area OSPFv2 Concepts
 • Single-Area OSPFv2 Configuration
 • Network Security Concepts
 • ACLs Concepts
 • ACLS for IPv4 Configuration
 • NAT for IPv4
 • WAN Concepts
 • VPN and IPsec Concepts
 • QoS Concepts
 • Network Management
 • Network Design
 • Network Troubleshooting
 • Network Virtualization
 • Network Automation

 • Η CISCO συνεργάζεται με πιστοποιημένους συνεργάτες με κορυφαίο, τον ΟΜΗΡΟ.
 • Στην Ακαδημία CISCO διδάσκεται ολόκληρο το ακαδημαϊκό Syllabus που υπαγορεύει η εταιρεία, συνολικής διάρκειας 210 ωρών.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης δια ζώσης, αλλά και online μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Ο εισηγητής είναι πιστοποιημένος από τη CISCO Networking Academy Team με υψηλά ποσοστά επιτυχίας σπουδαστών.
 • Yποτροφία στις εξετάσεις απόκτησης του CCNA Certificate, για τους σπουδαστές με τις καλύτερες επιδόσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα της CISCO.

H παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτεί πρότερη γνώση ή υπόβαθρο σε θέματα IT-Δικτύων. Η διδακτική μέθοδος είναι συνολική και ξεκινά από τα στοιχειώδη «χτίζοντας» το υπόβαθρο του υποψηφίου ώσπου να είναι εις θέση να αντιμετωπίζει ρεαλιστικές συνθήκες εργασίας.

Το σεμινάριο αποτελεί πολύτιμο εφόδιο

 • Για όλους όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στον κλάδο της Πληροφορικής και των Δικτύων.
 • Για επαγγελματίες των Τηλεπικοινωνιών και του Information Technology που θέλουν να αναβαθμίσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους.