ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ λογότυπο
Τηλεφωνικό Κέντρο
211 100 8111

Αναγνώριση
Αναγνωρισμένο Δίπλωμα ΣΑΕΚ

Σπουδάζοντας στις Σχολές ΟΜΗΡΟΣ

Αναγνωρισμένο Δίπλωμα

Το Δίπλωμα που θα αποκτήσεις στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΜΗΡΟΣ αποτελεί ισχυρό διαβατήριο για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι ισότιμο με το Δίπλωμα που παρέχουν οι δημόσιες ΣΑΕΚ δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στον Δημόσιο Τομέα με μοριοδότηση 150 μονάδων (ΠΔ 50/27.2.2001 ΦΕΚ 39τ.Α/5.3.2001).

Οι απόφοιτοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Στους σπουδαστές μας απονέμεται κρατικό Δίπλωμα Επιπέδου 5 σύμφωνα με το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (Ν. 4283/2014, ΦΕΚ 189/Α΄/10-9-2014) το οποίο είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Το Δίπλωμα απονέμεται κατόπιν συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Σε αυτές τις εξετάσεις, που διακρίνονται σε θεωρητικό και πρακτικό σκέλος, συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των ΣΑΕΚ, Δημοσίων και Ιδιωτικών.

Νομοθεσία

Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΜΗΡΟΣ είναι αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Κράτος υπό στοιχεία 4186/2013.Α.Αδ.Υ.Α. 120198/ΙΑ/12 09 2013, ΦΕΚ 2278 Β’ του Υπουργείου Παιδείας.

Η λειτουργία του ΣΑΕΚ ΟΜΗΡΟΣ διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4186/ΦΕΚ Α΄ 193/17-09-2013.

Από το ΣΑΕΚ στα ΑΕΙ

Σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 43 του Νόμου 4763/2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 254 τ.Α /21/12/2020 οι απόφοιτοι των ΣΑEK μπορούν με κατατακτήριες εξετάσεις να εισαχθούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Συνεχίζω τις σπουδές μου!

Μάθε για τα Προγράμματα του Aegean College!

Επικοινωνήστε μαζί μας
Επικοινωνία
Στείλε μας τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

    Είμαι ενήμερος για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων/Πολιτική Cookies και συγκατατίθεμαι

    Επικοινώνησε με το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ.

    Τηλέφωνο:
    211 100 8111