Τα Φαρμακεία έχουν εξελιχθεί από σημεία πώλησης εξειδικευμένων προϊόντων σε καταστήματα που προσφέρουν μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών και προϊόντων: συμβατικά φάρμακα, ομοιοπαθητικά, καλλυντικά, προϊόντα ομορφιάς κ.ά.

Οι σπουδές Βοηθού Φαρμακείου στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ προετοιμάζουν καταρτισμένους επαγγελματίες ικανούς να στελεχώσουν φαρμακεία για να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Τα καθήκοντα του Βοηθού Φαρμακείου εκτείνονται από τον έλεγχο των πρώτων υλών και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας κατά την παρασκευή φαρμάκων και καλλυντικών ως και τον ποιοτικό έλεγχο του τελικού προϊόντος.

 • Μεγάλη παράδοση και ισχυρές συνεργασίες στον χώρο της υγείας και ειδικά τα φαρμακεία.
 • Πρακτική Άσκηση και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες.
 • Σύγχρονο εργαστήριο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 • Διδάσκουν έμπειροι επαγγελματίες της Φαρμακευτικής, της Κοσμετολογίας και της Ιατρικής.
 • Εξειδικευμένα σεμινάρια, διαλέξεις και επισκέψεις παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών.

 • Γενική Χημεία.
 • Αναλυτική Χημεία.
 • Φυσικές και Χημικές Διεργασίες.
 • Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία.
 • Στατιστική.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.
 • Οργανική Χημεία.
 • Βιοχημεία.
 • Marketing Φαρμάκων και Καλλυντικών.
 • Κοσμετολογία.
 • Χημική Τεχνολογία.
 • Μικροβιολογία.
 • Εργαστήριο Φαρμακευτικής Αγωγής.
 • Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκου.
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία.
 • Φαρμακολογία – Τοξικολογία.
 • Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων.
 • Έλεγχος και Αξιολόγηση Καλλυντικών.
 • Πρακτική Άσκηση σε Φαρμακείο.

Επαγγελματικά δικαιώματα:

 • Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 6/2000 – ΦΕΚ Α 8/19-1-2000 για την άσκηση του επαγγέλματος του Βοηθού Φαρμακείου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος η οποία αποκτάται μετά από εξετάσεις που διενεργούνται δύο ( 2 ) φορές το χρόνο, το Φεβρουάριο και τον Ιούνιο, σε ημερομηνίες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Προνοίας ή του εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν οργάνου.
 • Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις προς απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου απαιτείται  δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 2009/92 ή ισότιμο.

Μετά την απελευθέρωση του επαγγέλματος και σύμφωνα με το  ΠΔ 64 2018 – ΦΡΕΚ 124 /Α/11-7-2018:

 • Τα φαρμακεία, για τα οποία δίδεται άδεια ίδρυσης σε ιδιώτη μη φαρμακοποιό, τα λειτουργεί υποχρεωτικά Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, που πρέπει να έχει συσταθεί πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου. 
 • Στην εταιρική σύνθεση της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, μετέχει υποχρεωτικά ως εταίρος και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 33 % στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας, και ο φαρμακοποιός, ο οποίος έχει δηλωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας, υπεύθυνος για την λειτουργία του φαρμακείου.
 •  Η προϋπόθεση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να συντρέχει καθ’ όλο το χρόνο της λειτουργίας του φαρμακείου από την ΕΠΕ καθώς και σε κάθε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβίβασης των εταιρικών ποσοστών.

Σαν μελλοντικός Βοηθός Φαρμακείου μπορείς να εργαστείς σε:

 • Φαρμακευτικές Βιομηχανίες και Εργαστήρια
 • Φαρμακαποθήκες
 • Βιομηχανίες Καλλυντικών
 • Αντιπροσωπείες ιατρικών και εργαστηριακών αναλώσιμων υλικών
 • Ερευνητικά Ινστιτούτα
 • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
 • Κλινικές και Διαγνωστικά Κέντρα
 • Κέντρα Υγείας & Αποκατάστασης
 • Φαρμακεία
 • Εργαστήρια και Αντιπροσωπείες Καλλυντικών ή Παραφαρμακευτικών Προϊόντων

 • Στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ για να αποκτήσεις  δεύτερο δίπλωμα σε συναφή ειδικότητα της επιλογής σου.