Κωνσταντίνος Μανιατάκος

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του τομέα Διοίκησης & Οικονομίας

Ο Κωνσταντίνος Μανιατάκος είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Στερεάς Ελλάδας και πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και την Λογιστική. Έχει παρακολουθήσει το 1ο έτος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Οικονομικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Χρηματοοικονομικά και την Λογιστική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει 12ετή εμπειρία ως καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών παρέχοντας υποστήριξη σε σπουδαστές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Τα 4 τελευταία χρόνια εργάζεται ως καθηγητής και ακαδημαϊκός υπεύθυνος του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ, συμμετέχοντας ενεργά στην διεξαγωγή σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δράσεων.

Παράλληλα, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας επιχειρηματικά πλάνα με σύγχρονες μεθόδους κοστολόγησης, διοίκησης και marketing προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες.

Κύριος στόχος του είναι η μετάδοση της επιχειρηματικής κουλτούρας και της οικονομικής σκέψης στις νέες και παλιές γενιές.