Δημήτρης Τσιμπούρης

Ο Δημήτρης Τσιμπούρης είναι καθηγητής Πληροφορικής στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ.