Αναστάσιος Μαρκασιώτης

Ο Αναστάσιος  Μαρκασιώτης είναι απόφοιτος του τμήματος Βιολογίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του University of Bolton στη Μεγάλη Βρετανία και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με θέμα «Βιοτεχνολογία Βιομεταποίηση και Δοιήκηση Επιχειρήσεων» από το University of Warwick επίσης στη Μεγάλη Βρετανία.

Έχει εργαστεί στο βιοχημικό και ορολογικό εργαστήριο του δημοσίου νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού και εργάζεται επίσης ως συνεργάτης του κολλεγίου από τον Οκτώβριο του 2014. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα πρακτικών εργαστηριακών σεμιναρίων πάνω σε μοριακές, κυτταρικές και βιοχημικές τεχνικές και είναι υποψήφιο μέλος του οργανισμού Royal Society of Biology στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν το κομμάτι της νανοϊατρικής και πιο συγκεκριμένα στη δημιουργία συστημάτων για τη μεταφορά/διανομή φαρμάκων στο σώμα με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας. Επίσης ασχολείται με τη βιοτεχνολογία φυτών με απώτερο σκοπό τη βελτίωση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.