Τα τρόφιμα και τα ποτά αποτελούν έναν κλάδο με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Το “Στέλεχος Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών” διαθέτει γνώσεις απαραίτητες για τη διασφάλιση της παραγωγής προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλλουν η κείμενη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.

Ως επαγγελματίας Τεχνολογίας Τροφίμων, εμπλέκεσαι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μέχρι τη διάθεση προϊόντων στον τελικό καταναλωτή: παραγωγή, διακίνηση, επεξεργασία και διάθεση με γνώμονα τις ορθές γεωργικές και βιομηχανικές πρακτικές.

Μεταξύ των καθηκόντων σου είναι η ανάπτυξη και σχεδιασμός παραγωγής νέων προϊόντων, η επιλογή πρώτων υλών και κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, η επίβλεψη της παραλαβής πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας καθώς και ο ποιοτικός έλεγχος.

 • Συμμετέχεις σε Επιστημονικά Συνέδρια και μεγάλες εκθέσεις Τροφίμων & Ποτών.
 • Παρακολουθείς ημερίδες και διαλέξεις πάνω στα πιο σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα.
 • Διδάσκουν επαγγελματίες καθηγητές με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο των τροφίμων.
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε βιομηχανίες τροφίμων.
 • Πρακτική άσκηση σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων βιομηχανιών.

 • Ειδικά Θέματα Φυσικής.
 • Γενική Χημεία.
 • Αρχές Διατροφής.
 • Μοριακή Βιολογία και Γενετική.
 • Αναλυτική Χημεία.
 • Μηχανική Τροφίμων.
 • Εισαγωγή στην Τεχνολογία και Έλεγχο Τροφίμων και Ποτών.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.
 • Μικροβιολογία.
 • Χημεία Τροφίμων.
 • Βιοστατιστική.
 • Βιοχημεία.
 • Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία.
 • Διατροφή και Θρεπτική Αξία.
 • Τεχνικές Παρασκευής Διατροφής.
 • Βιοτεχνολογία.
 • Νομοθεσία και Δεοντολογία.
 • Έλεγχος και Καταλληλότητα Τροφίμων.
 • Προώθηση και Διαφήμιση Τροφίμων.
 • Ανάλυση Τροφίμων.
 • Επεξεργασία Τροφίμων και Ποτών.
 • Συσκευασία Τροφίμων και Ποτών.
 • Τεχνολογία και Έλεγχος Προϊόντων Ζύμης.
 • Τεχνολογία και Έλεγχος Προϊόντων Μαναβικής.
 • Τεχνολογία και Έλεγχος Προϊόντων Μπακαλικής.

Οι σπουδαστές της ειδικότητας «Στέλεχος Τεχνολογίας Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών» του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ εργάζονται σε ένα υπερσύγχρονο χημείο επαγγελματικών προδιαγραφών με νέο εξοπλισμό και εργαλεία.

 • Βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών.
 • Δημόσιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο τροφίμων και ποτών.
 • Φορείς πιστοποίησης.
 • Εταιρείες catering.
 • Ξενοδοχειακές μονάδες.
 • Εταιρείες εξοπλισμού βιομηχανιών τροφίμων.
 • Εργαστήρια αναλύσεων τροφίμων και ποτών.
 • Τμήματα παραγωγής τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης.

 • Στο Aegean College στο προπτυχιακό πρόγραμμα BSc (Hons) Dietetics (Applied).
 • Στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ σε συναφή ειδικότητα για να αποκτήσεις και δεύτερο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Στο ΚΒΔΜ-2 ΟΜΗΡΟΣ για να παρακολουθήσεις πιστοποιημένα σεμινάρια πάνω στον τομέα σου.