Ο Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων είναι ένας επαγγελματίας εξειδικευμένος στη χρήση, τη λειτουργία, την επισκευή και τη συντήρηση ιατρικών οργάνων κάθε είδους: ακτινολογικά μηχανήματα, μονάδες τεχνητού νεφρού, καρδιογράφοι, απεικονιστικά μηχανήματα (πχ μαγνητικοί τομογράφοι), βηματοδότες, ειδικά monitor που χρησιμοποιούνται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας κ.ο.κ.

Μεταξύ άλλων ο Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων συνεργάζεται με το ιατρικό, επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό και φροντίζει για την εκπαίδευση στη σωστή χρήση και λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας.

 • Σπουδάζεις σε Υπερσύγχρονα εργαστήρια Η/Υ, ηλεκτρονικής και ιατρικών οργάνων με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 • Παρακολουθείς εξειδικευμένα σεμινάρια και πραγματοποιείς εκπαιδευτικές επισκέψεις σε συνέδρια και εκθέσεις.
 • Διδάσκουν έμπειροι καθηγητές με μακρά σταδιοδρομία στον κλάδο.

 • Αναλογικά Ηλεκτρονικά.
 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά.
 • Ηλεκτροτεχνία.
 • Ανατομία.
 • Φυσιολογία.
 • Ιατρική Φυσική.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.
 • Ιατρικά Σήματα και Συστήματα.
 • Προγραμματισμός Η/Υ.
 • Ειδικές Εγκαταστάσεις Νοσοκομείων, Υγιεινή και Προστασία Περιβάλλοντος.
 • Ιατρική Πληροφορική.
 • Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
 • Πρακτική Άσκηση.

Οι σπουδαστές της Σχολής Ιατρικών Οργάνων του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ εργάζονται σε σύγχρονα εργαστήρια επαγγελματικών προδιαγραφών με νέο εξοπλισμό και εργαλεία.

 • Δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία.
 • Κλινικές, διαγνωστικά εργαστήρια και θεραπευτικά κέντρα.
 • Βιομηχανίες ή εργοστάσια παραγωγής ιατρικών οργάνων.
 • Εμπορικές αντιπροσωπείες.
 • Καταστήματα πώλησης ιατρικών οργάνων.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας.

 • Στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ σε συναφή ειδικότητα για να αποκτήσεις δεύτερο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Στο ΚΒΔΜ-2 ΟΜΗΡΟΣ για να παρακολουθήσεις πιστοποιημένα σεμινάρια πάνω στον τομέα σου.