Ο συντονισμός και η καλή επικοινωνία μεταξύ των διευθυντικών στελεχών μιας επιχείρησης είναι αρμοδιότητα του Γραμματέα Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών.

Συνήθως πρόκειται για πρόσωπο που χαίρει ιδιαίτερης εμπιστοσύνης από την ανώτατη Διοίκηση. Πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα, να αξιολογεί, να διευθετεί και να προωθεί ζητήματα ανάλογα με το βαθμό σπουδαιότητάς τους.

Οι δεξιότητες που αναπτύσσει ένας σπουδαστής περιλαμβάνουν την άριστη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και άλλων μηχανών γραφείου, τη σύνταξη και τη δακτυλογράφηση κειμένων και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, την ταξινόμηση εγγράφων, το συντονισμό της επικοινωνίας μεταξύ της ανώτατης διοίκησης και των τμημάτων και την οργάνωση ταξιδιών, συναντήσεων, συσκέψεων κλπ.

Η σχολή Γραμματέων προετοιμάζει στελέχη εφοδιασμένα με κοινωνική παιδεία, επικοινωνιακές δεξιότητες και τεχνικές γνώσεις για να μπορούν να διασφαλίσουν τη γραμματειακή υποστήριξη μιας Επιχείρησης ή Οργανισμού και να σταδιοδρομήσουν σε υψηλό επίπεδο.

 • Μια από τις παλαιότερες σχολές γραμματέων στην Ελλάδα με παρουσία από τη δεκαετία του 1960.
 • Κορυφαία επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων: δύο στους τρεις αποφοίτους (64%) του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ εργάζονται στην ειδικότητα που έχουν σπουδάσει.
 • Portal career.omiros.gr που δικτυώνει σπουδαστές και απόφοιτους με επιχειρήσεις που αναζητούν  προσωπικό.
 • Ημέρες Καριέρας, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις.
 • Σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης των έντονων ρυθμών εργασίας: time management, stress management, conflict management, body language.
 • Πολυδιάστατο ακαδημαϊκό πρόγραμμα και αποκτάς σφαιρική εικόνα των επιχειρήσεων.
 • Διδάσκεσαι αγγλικά και άλλες ξένες γλώσσες δωρεάν!

 • Γενική Λογιστική.
 • Δίκαιο.
 • Οικονομικά Μαθηματικά.
 • Στατιστική.
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Τεχνική Συναλλαγών.
 • Marketing.
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων.
 • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες.
 • Φορολογική Πρακτική.
 • Επεξεργασία Κειμένου.
 • Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις.
 • Γραμματεία Διεύθυνσης.
 • Δεοντολογία Επαγγέλματος.
 • Αγγλική Οικονομική και Διοικητική Ορολογία.
 • Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και Μισθοδοσία (Η/Υ).
 • Λογιστική Εταιρειών.
 • Φορολογική Λογιστική-Εφαρμογές.
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική.
 • Λογιστική Κόστους.
 • Δημόσιες Σχέσεις.

Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ στεγάζεται σε τέσσερα εντυπωσιακά κτήρια στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Λάρισα.

 • Μεγάλες και πολυεθνικές Επιχειρήσεις.
 • Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.
 • Βιομηχανίες και ξενοδοχειακές μονάδες.
 • Ναυτιλιακές εταιρείες.

 • Στο προπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων BSc (Hons) Business Administration του Aegean College για να αποκτήσεις αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο από κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο και να συνεχίσεις σε Μεταπτυχιακό.