Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.gr


Κορυφαίοι και στην Επαγγελματική Αποκατάσταση!

7 στους 10 αποφοίτους του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ εργάζονται στην ειδικότητα που έχουν σπουδάσει!

✓ Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ στελεχώνει την Αγορά Εργασίας με εξειδικευμένους επαγγελματίες και στην περίοδο της κρίσης.

✓ Σύμφωνα με έρευνα της ALCO*, για τα έτη 2008-2014 της βαθύτατης οικονομικής ύφεσης, το 64% των αποφοίτων του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ εργάζεται στην ειδικότητα που έχει σπουδάσει.

✓ Η άριστη εκπαίδευση σε όλους τους τομείς και οι ισχυροί δεσμοί με την Αγορά Εργασίας αποτελούν τα εχέγγυα για την άμεση απορρόφηση των αποφοίτων του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ στο αντικείμενο των σπουδών τους.

*η έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR και επαγγελματικής πρακτικής του ΣΕΔΕΑ