Αθήνα: (+30) 210 3806166 | Πειραιάς: (+30) 210 4190854 info@omiros.gr

Απόκτησε άδεια security με την εγγύηση του Ομίλου ΟΜΗΡΟΣ

security

Ο ΟΜΗΡΟΣ πραγματοποιεί εξειδικευμένα σεμινάρια υπηρεσιών ασφαλείας (Security) συνολικής διάρκειας 105 ωρών, που οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση άδειας προσωπικού ασφαλείας.Βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του Ν.3707/2008, όσοι εργάζονται στον Κλάδο των Υπηρεσιών Ασφαλείας (Security) πρέπει να κατέχουν άδεια, η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

Το πρόγραμμα, το οποίο προσφέρεται και με δυνατότητα παρακολούθησης online (μέσω τηλεδιάσκεψης), περιλαμβάνει ειδικές σημειώσεις, case studies, ανάλυση σεναρίων, προσομοίωση κ.ά.

Οι διδάσκοντες καθηγητές έχουν πολυετή πείρα στον Τομέα των Υπηρεσιών Ασφαλείας, εφαρμόζοντας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, οι εκπαιδευόμενοι:

•Έχουν γνώσεις βασικών εννοιών του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.
•Προλαμβάνουν και ελέγχουν εγκληματικές δραστηριότητες, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών.
•Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά.
•Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων και λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την ενημέρωση των πολιτών.
•Μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης, που διενεργούνται από το ΚΕΜΕΑ, για την απόκτηση της Άδειας •Ασκήσεως Επαγγέλματος.


Θεματικές Ενότητες

•Ποινικός κώδικας
•Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
•Ποινική δικονομία
•Ειδικοί ποινικοί νόμοι
•Εισαγωγή στην ασφάλεια
•Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
•Ανταπόκριση σε περιστατικά
•Ασφάλεια εγκαταστάσεων
•Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφαλείας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
•Προστασία προσώπων
•Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
•Παροχή πρώτων βοηθειών

 

*Τμήματα Πρωινά - Απογευματινά με δυνατότητα παρακολούθησης online (μέσω τηλεδιάσκεψης)

*Δυνατότητα διακανονισμού δόσεων

*Ειδικές τιμές για ανέργους