Βούλα Παναγιώτου

Η Βούλα Παναγιώτου είναι εκπαιδεύτρια Αγγλικών στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ.  Βρίσκεται στην εκπαίδευση ενηλίκων για 14 χρόνια και είναι κάτοχος της πιστοποιήσης CELTA από το το πανεπιστήμιο του Cambridge για την διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα σε ενήλικες.

Επίσης, είναι  επιτηρητής εξετάσεων σε διεθνή φορέα πιστοποιήσεων, και ενεργό μέλος ακαδημαϊκής ομάδας για την σύνταξη διδακτικού υλικού για τον Όμιλο ΟΜΗΡΟΣ.