Βασίλης Βαθρακογιάννης

Ο Βασίλης Βαθρακογιάννης είναι Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος. Αποφοίτησε από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α με μεταπτυχιακό τίτλο στην ειδικότητα: «Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών» και είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Έχει φοιτήσει στις Σχολές: Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πολέμου της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Έχει εκπαιδευτεί σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και σε θέματα στελέχωσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.