Κωνσταντίνος Βαλσαμάκης

Ο Κωνσταντίνος Βαλσαμάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στο Marketing. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Athens MBA) καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Επίσης είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με εξειδίκευση στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Διαθέτει υπέρ-δεκαπενταετή εργασιακή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Mercedes Benz, η Fiat Chrysler Automobiles και η GfK στα αντικείμενα του marketing, των πωλήσεων, της έρευνας αγοράς και της οικονομικής ανάλυσης. Σήμερα εργάζεται ως στέλεχος του Υπουργείου Υγείας.

Έχει διδάξει σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. τα μαθήματα του Marketing και των Οικονομικών, έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης σε ΑΕΙ ενώ έχει συμμετάσχει σε διάφορα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι η ανάλυση καταναλωτικής συμπεριφοράς και οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.