Κωνσταντίνος Παπαδάκης

Κωνσταντίνος Λ. Παπαδάκης, είναι απόφοιτος Πολυτεχνείου με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα (M.Sc.) και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει το δεύτερο Μεταπτυχιακό του στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (M.Ed.). Επιπλέον, είναι κάτοχος των πιστοποιήσεων CISCO CCNA Routing/Switching και Security ενώ έχει συμμετάσχει ως συντονιστής-εισηγητής σε εκατοντάδες σεμινάρια επιμορφωτικού χαρακτήρα στο επιστημονικό πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών καθώς και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Η ειδίκευση του αφορά στην Ασφάλεια Δικτύων τόσο σε ερευνητικό όσο και σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο. Είναι μέλος της Διεπιστημονικής Επιτροπής του Ιν.Ε.Δι.Βι.Μ. που πραγματεύεται ζητήματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων ΙΕΚ των Ειδικοτήτων Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικών Λογισμικού, Τεχνικών Δικτύων και Τεχνικών Η/Υ.

Είναι σε ετήσια βάση μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής Θεωρητικού/Πρακτικού μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΟΠΠΕΠ για όλες τις ειδικότητες που αφορούν στις ΤΠΕ και είναι καθηγητής με πάνω από 20.000 ώρες προϋπηρεσίας σε όλες τις ειδικότητες των Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών, από το 2007 έως και σήμερα.

Το 2015 υπήρξε μέλος της συγγραφικής ομάδας του νέου οδηγού σπουδών των ΙΕΚ σχετικά με τις ειδικότητες του ευρύτερου τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών και Νέων Τεχνολογιών.