Γιάννης Δόμβρος

Ο Γιάννης Δόμβρος είναι Δικηγόρος από το 1997 με εξειδίκευση στο Ναυτικότο Εμπορικό και το Αστικό Δίκαιο. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο Master of Laws στο Ναυτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Southampton.

Ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα PQE του Institute of Chartered Shipbrokers και του απονεμήθηκε βραβείο για την καλύτερη επίδοση παγκοσμίως στις εξετάσεις του Απριλίου 2015.

Διαθέτει μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία, έχει συνεργασθεί με διεθνείς αλληλασφαλιστικούς οργανισμούς και με ναυτιλιακές εταιρίες και έχει συμμετάσχει στην διαχείριση σοβαρών ατυχημάτων πλοίων.

Διδάσκει Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο της Θάλασσας και Θαλάσσια Ασφάλιση στα ναυτιλιακά προγράμματα του Τομέα Μεταφορών και Τουρισμού του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ.