Ευαγγελία Μπολίκα

Η Ευαγγελία Μπολίκα είναι απόφοιτη του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών.

Ολοκληρώνει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της στο τμήμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ε.Α.Π. και είναι πιστοποιημένη ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Είναι καθηγήτρια στο Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ, ενώ εργάζεται για περισσότερα από 13 χρόνια ως υπεύθυνη λογιστηρίου είτε ως μισθωτή, είτε ως ελεύθερη επαγγελματίας.