Αρχοντή Σοπίδου

Η Αρχοντή Σοπίδου έχει σπουδάσει στο ΤΕΙ Αθήνας Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και έχει ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων και έχει συμμετάσχει σε εκπαιδεύσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Γερμανία, Τουρκία) σχετικές με την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Συνεργάζεται με το ΙΕΚ Όμηρος στην εκπαίδευση του Τουριστικού τομέα.