Άννα Ντόλου

Η Άννα Ντόλου είναι εκπαιδεύτρια στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων τα τελευταία πέντε χρόνια.

Είναι απόφοιτος του τμήματος “Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων” του ΤΕΙ Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην “Εκπαίδευση Ενηλίκων”. Έχει εργασθεί για πολλά χρόνια σε διάφορους τομείς της Τουριστικής Βιομηχανίας.

Συμμετέχει στις εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ ως μέλος της Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων, ενώ είναι μέλος συγγραφικής ομάδας βιβλίου για την προετοιμασία στις εξετάσεις πιστοποίησης καθώς και του οδηγού σπουδών.