Το Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την επιτυχή ενασχόλησή του σε επιχειρήσεις του τομέα δευτερογενούς παραγωγής αγροτικών προϊόντων.

Συμμετέχει σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της εμπορίας αγροτικών προϊόντων, από την παραλαβή των νωπών προϊόντων μέχρι την αποθήκευση και διακίνηση του τελικού συσκευασμένου προϊόντος.

Προτείνει και συμμετέχει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στην αγορά, από τον σχεδιασμό μέχρι την εμπορία τους. Συλλέγει, επεξεργάζεται και συνδυάζει τα στοιχεία που αφορούν τις προτιμήσεις του καταναλωτή, τις διαθέσιμες πρώτες ύλες και τους προμηθευτές, τον ανταγωνισμό, τα διαφημιστικά μέσα και την αποτελεσματικότητά τους στην επιτυχή εμπορία ενός αγροτικού προϊόντος. Συμμετέχει στη διαδικασία τιμολόγησης των προϊόντων και εύρεσης λύσεων για τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Υποστηρίζει ή και διαχειρίζεται τη διοικητική λειτουργία της επιχείρησης. Μελετά και ενσωματώνει διαδικασίες καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και εξασφαλίζει την εφαρμογή διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, σύμφωνων με συγκεκριμένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας.

Επιλέγει τη συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα (Συνεταιρισμοί, Ομάδες παραγωγών κ.λπ.) με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και της προώθησης των παραγόμενων προϊόντων. Φροντίζει για τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

 • Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων 
 • Αγροτική οικονομία 
 • Χημεία και τεχνολογία τροφίμων 
 • Αρχές ποιοτικού ελέγχου τροφίμων 
 • Μικροβιολογία τροφίμων 
 • Επιχειρηματική καινοτομία και ανταγωνιστικότητα 
 • Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα 
 • Συστήματα διαχείρισης ποιότητας 
 • Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων 
 • Διοίκηση παραγωγής 
 • Μέθοδοι επεξεργασίας και συντήρησης αγροτικών προϊόντων 
 • Τοξικολογία τροφίμων 
 • Συνεργατισμός και συνεταιριστική επιχειρηματικότητα 
 • Οργάνωση και διοίκηση πωλήσεων 
 • Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων 
 • Κοστολόγηση και λογιστική κόστους αγροτικών προϊόντων 
 • Παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο 
 • Προώθηση πωλήσεων – Διαφήμιση 
 • Τυποποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων 
 • Διεθνές εξαγωγικό εμπόριο και μάρκετινγκ 
 • Βιοτεχνολογία τροφίμων – Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα 
 • Οργάνωση προμηθειών και μεταφορών 
 • Εισαγωγή στις λειτουργίες εφοδιαστικής αλυσίδας 
 • Εισαγωγή στις λειτουργίες εφοδιαστικής αλυσίδας 

O απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων» μπορεί να απασχοληθεί ως:  

 • Εξειδικευμένο στέλεχος στην εμπορία των αγροτικών προϊόντων σε πρωτογενή και/ή μεταποιημένη μορφή. 
 • Στέλεχος εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων.  
 • Σύμβουλος γεωργο-οικονομικών μελετών για την ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα. 
 • Σύμβουλος σε θέματα τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων. 
 • Στην περίπτωση που επιθυμεί να αναπτύξει τη δική του επιχειρηματική δραστηριότητα, το πρόγραμμα του δίνει τη δυνατότητα να οργανώσει την παραγωγική διαδικασία, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθοδολογίες προσέγγισης της αγοράς, ικανοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις απαιτήσεις των καταναλωτών