Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, ο συμμετέχων θα έχει αποκτήσει ικανότητες αποτελεσματικής διοίκησης εταιριών ή τμημάτων της. Θα προσφέρει σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης, στην διόρθωση αποκλίσεων και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Θα είναι προετοιμασμένος να στελεχώσει θέσεις διοικητικής φύσεως και να οργανώσει – διευθύνει επιτυχώς τμήματα σε πλήθος εταιριών.

 • Βασικές έννοιες Management
 • Στόχοι, Προγραμματισμός, Οργάνωση
 • Στελέχωση, Διεύθυνση, Έλεγχος
 • Συντονισμός, συνεργασία τμημάτων
 • Τμηματοποίηση, job description
 • Η ανάγκη εκχώρησης εξουσιών
 • Μέτρηση αποτελεσματικότητας

Διάρκεια: 3 ώρες

Κόστος: 45€ 

 • Κατανόηση ιδιαιτερότητας management
 • Απόκτηση γνώσεων management
 • Ανάπτυξη αντίληψης σύγχρονων μεθόδων management
 • 0Επαγγελματική αποκατάσταση
 • Επαγγελματική ανέλιξη
 • Εξυγίανση διοικητικών προβλημάτων
 • Αύξηση αποτελεσματικότητας
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Επιχειρηματίες, δυνητικούς επιχειρηματίες, διευθυντές και προϊστάμενους τμημάτων, υπάλληλους γραφείου, στελέχη επιχειρήσεων, ενδιαφερόμενους που θέλουν να εργαστούν σε θέσεις διοικητικής φύσεως.